Protokół konsultacji

Protokół ustalenia konsultacji społecznych w sprawie podziału Sołectwa Ulhówek   Komisja w składzie: Halina Machalska – Przewodniczący Komisji Lesław Chabros – Zastępca Przewodniczącego Komisji Jolanta Pieprzowska – Członek Komisji Urszula Słoboda – Członek Komisji w dniu 06 lutego 2015r ustaliła wynik konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Ulhówek przeprowadzonych w dniu 06 lutego 2015r w sprawie podziału sołectwa Ulhówek  na dwa sołectwa ULHÓWEK i ULHÓWEK I.   1. Zestawienie liczbowe Liczba mieszkańcówSołectwa Ulhówekogółem Liczba uprawnionych do konsultacji Liczba osób które wzięły udział w konsultacjach Liczba głosów popierających Liczba głosów przeciw Liczba głosówwstrzymujących się Liczba głosów nieważnych 1156 1001 35 35 0 0 0   2. Wyliczenie procentowe głosów w odniesieniu do liczby uprawnionych do konsultacji: „ za”    – 3,5% „przeciw”   – 0 „wstrzymujących się”   – 0 głosy nieważne   -0                                                                                   Podpisy członków komisji 1. /-/ Halina Machalska 2. /-/ Lesław Chabros 3. /-/ Jolanta Pieprzowska 4.  /-/  Urszula...