Wójt Gminy Ulhówek ogłasza konkursy

Otwarty konkurs – Dowóz dzieci niepełnosprawnych (…) Otwarty konkurs – Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem Otwarty konkurs – Kierowany do klubów sportowych na zadania w sferze upowszechniania kultury fizycznej i...