Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Gmina Ulhówek Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek   Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 1.Podstawa prawna: art. 23 ust.1 pkt. 2-3 w związku z art.22 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm).   2. Nazwa i adres właściwego organizatora: Gmina Ulhówek, w imieniu której działa Wójt Gminy Ulhówek Kościuszki 1/1, 22-678 Ulhówek   3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia: Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm) organizator dokona wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.   4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy. Określenie rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy – transport drogowy – przewozy autobusowe Określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar gminy Ulhówek, dla której Gmina Ulhówek jest organizatorem publicznego transportu 5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 31 grudzień 2020 r. 6. Przewidywany czas  trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: Okres do 31 grudnia 2021 r. (12 miesięcy) od daty zawarcia umowy   7. Zmiana informacji: Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji   8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia: – Biuletyn Informacji Publicznej Gminy http://ugulhowek.bip.lubelskie.pl/...