Przebudowa drogi gminnej w Żernikach

Z Programu Funduszu Dróg Samorządowych została podpisana umowa z wykonawcą robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 112009L w m. Żerniki  od km 0+000 do km 0+516,5 km” na kwotę 294 250,44 zł z terminem wykonania do 31 lipca 2021r. Środki własne Gminy Ulhówek – 88 275,44 zł Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 205 975,00 zł...