ANKIETA STRATEGIA GMINA ULHÓWEK

GMINNA ULHÓWEK , W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ULHÓWEK NA LATA 2024-2030, ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O WYPEŁNIANIE ANONIMOWEJ ANKIETY PROBLEMY SPOŁECZNE W OPINII MIESZKAŃCÓW GMINY ULHÓWEK – ANKIETA Zapraszamy Państwa do wypełnienia poniższej ankiety, mającej na celu identyfikację problemów społecznych występujących w Naszej gminie. Pozyskane dane posłużą opracowaniu diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania Strategii oraz podejmowania przez samorząd gminy działań służących zapobieganiu niekorzystnym zjawiskom społecznym. Link do ankiety- https://forms.gle/gM5dEoynvmMNZRmk9 Termin badania ankietowego upływa w dniu 20 lutego 2024 roku...

Zaproszenie do udziału w konkursach dla mieszkańców obszarów wiejskich

1. Regulamin Konkurs_Kobieta Przedsiębiorcza w stylu Eko 2024 1a. Zał. nr 1 Kobieta Przedsiębiorcza Eko 1b. Zał. nr 2 Kobieta Przedsiebiorcza Eko 2a.Regulamin-konkursu-Rolnik-z-Lubelskiego-2024 2b.Formularz-zgłoszenia-kandydata-Rolnik-z-Lubelskiego-2024pdf 3a.Regulamin-konkursu-Ekolubelskie-2024 3b.Formularz-zgłoszeniowy-kandydata-Ekolubelskie-2024 4a.Regulamin-Konkursu-Nasz-sołtys-2024 4b.załączniki-nr-1-i-2-do-Regulaminu-Nasz-sołtys  ...