Zaproszenie do składania wniosków

W związku aplikowaniem przez Gminę Ulhówek w konkursie Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020  informuję,  że w dniach 05.10.2021r. – 22.10.2021r. odbędzie się do nabór dla osób zainteresowanych udziałem w Projekcie. Program zakupu sprzętu komputerowego dotyczy głównie wnuków i prawnuków byłych pracowników PGR-ów. Gmina Ulhówek znajduje się na liście Gmin uprawnionych do aplikowania o środki. Osoby zainteresowane, proszone są o składanie Oświadczeń wraz z załącznikami w szkołach na terenie Gminy Ulhówek lub Urzędzie Gminy Ulhówek, pokój nr 11 (piętro )- , tel.. 84 66 16 004 w. 28   Termin składania oświadczeń: 05.10.2021r. – 22.10.2021r. DO POBRANIA Oświadczenie opiekunka prawnego Oświadczenie ucznia Obowiązek informacyjny Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych...

Program „Czyste Powietrze”

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu “Czyste Powietrze” Informujemy, że w Urzędzie Gminy Ulhówek uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna. Punkt konsultacyjno – informacyjny czynny jest w dniach: – poniedziałek i środa w godz. 8.00 do 13.00 – wtorek i czwartek w godz. 10.00 do 15.00 Mieszkańcy naszej Gminy, będą mogli uzyskać informację na temat wymagań programu „Czyste Powietrze”. Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: https://beneficjent.wfosigw.lublin.pl/ oraz https://czystepowietrze.gov.pl/ . ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO: – udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, – wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, – pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowanie, PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”: „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje 2 grupy beneficjentów: 1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania 2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowani Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są: – aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do...