Informacja Wójta Gminy Ulhówek

Wójt Gminy Ulhówek przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku usuwania śniegu z dachów oraz zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż należących do nich nieruchomości.   Wójt Gminy /-/ Łukasz...

Przerwa w przyjmowaniu wniosków i wydawaniu paszportów

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych i uruchomieniem Rejestru Dokumentów Paszportowych, od 8 listopada godz. 14:00 (czasu środkowoeuropejskiego) do 13 listopada 2022 r. organy paszportowe nie będą przyjmować wniosków o wydanie paszportu. W tym okresie nie będzie też można odbierać gotowych dokumentów.   Nowa ustawa i system – wiele korzyści Prosimy o uwzględnienie tych ograniczeń w swoich planach wyjazdowych i zaplanowanie wizyty w urzędzie, najpóźniej 8 listopada 2022 r. lub po 14 listopada 2022 r. Termin wizyty można zarezerwować w systemie e-konsulat. W tym okresie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, organy paszportowe będą mogły wydawać wyłącznie paszporty tymczasowe. Wejście w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych i nowego systemu ich wydawania przyniesie liczne udogodnienia. W pierwszej kolejności zniknie konieczność wypełniania papierowego wniosku. Będzie on generowany w systemie przez urzędnika paszportowego, a następnie podpisywany przez obywatela na urządzeniu służącym do pobierania odręcznego podpisu cyfrowego. Obniżona zostanie granica wiekowa wydawania paszportów z 10-letnim terminem ważności – teraz będą otrzymywać je dzieci już od ukończenia 12 roku życia. Osoby małoletnie będą też mogły otrzymać w krótkim czasie paszporty tymczasowe, jeśli będzie to uzasadnione ważnymi okolicznościami, takimi jak kontynuacja nauki, rozwój indywidualnych umiejętności lub konieczność zapewnienia im opieki. Uproszczone zostaną zasady pobierania opłat – w miejsce skomplikowanego systemu podwyższania i pomniejszania opłat w określonych przypadkach pojawi się jednolita i przejrzysta tabela opłat. Paszport tymczasowy będą mogły otrzymać osoby przebywające za granicą, które przekroczyły granicę na podstawie dowodu osobistego i utraciły go podczas podróży, a jednocześnie posiadają ważny paszport, ale nie mają do niego dostępu. Posiadacze paszportów zyskają dostęp do takich dodatkowych usług elektronicznych, jak weryfikacja ważności paszportu, sprawdzenie danych przetwarzanych...