Zaproszenie do składania wniosków

W związku aplikowaniem przez Gminę Ulhówek w konkursie Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020  informuję,  że w dniach 05.10.2021r. – 22.10.2021r. odbędzie się do nabór dla osób zainteresowanych udziałem w Projekcie. Program zakupu sprzętu komputerowego dotyczy głównie wnuków i prawnuków byłych pracowników PGR-ów. Gmina Ulhówek znajduje się na liście Gmin uprawnionych do aplikowania o środki. Osoby zainteresowane, proszone są o składanie Oświadczeń wraz z załącznikami w szkołach na terenie Gminy Ulhówek lub Urzędzie Gminy Ulhówek, pokój nr 11 (piętro )- , tel.. 84 66 16 004 w. 28   Termin składania oświadczeń: 05.10.2021r. – 22.10.2021r. DO POBRANIA Oświadczenie opiekunka prawnego Oświadczenie ucznia Obowiązek informacyjny Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych...