Uroczystości w Tarnoszynie

19 marca odbyła się pierwsza część uroczystości pod pomnikiem w Tarnoszynie. W 77 rocznicę mieszkańcy Tarnoszyna oddali hołd pomordowanym przez UPA przodkom. Wspólnie odmówiono modlitwę, odśpiewano hymn państwowy a przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce, zapalono również znicze. Po raz pierwszy w uroczystości brała udział Drużyna Harcerska z Ulhówka „Orlęta Ulhówieckie”. Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek, Proboszcz miejscowej parafii ks.Władysław Gudz oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnoszynie Anna...

Informacja dla mieszkańców

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW   Szanowni Mieszkańcy Informuję, że od 1 stycznia 2021r. usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Ulhówek świadczy: Spółdzielnia Socjalna Cisówka II z siedzibą w Ulhówku, ul. Tomaszowska 131, 22-678 Ulhówek. Od 1 stycznia 2021r. na terenie Gminy Ulhówek obowiązują następujące opłaty: 18 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny; 36 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel danej nieruchomości, położonej na obszarze Gminy Ulhówek, uiszcza w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca; Spółdzielnia Socjalna Cisówka II zobowiązała się, że zmieszane odpady komunalne zostaną przekazane do następującej instalacji : ZZO Łasków, ZZO Korczów, ZZO Srebrzyszcze, RZZO Dębowiec. Wykonawca zobowiązuje się, że odpady „zielone” (odpady ulegające biodegradacji) zostaną przekazane do następującej instalacji : ZZO Korczów, RZZO Dębowiec. Osiągnięty przez Gminę Ulhówek poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innymi metodami papieru, metalu tworzyw sztucznych i szkła w 2020 roku wyniósł 40,25%. Został utworzony PSZOK w Dyniskach Nr 80 zabudowana częścią byłego składowiska odpadów w którym mieszkańcy Gminy Ulhówek w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić selektywne zebrane odpady. PSZOK funkcjonuje jeden dzień w miesiącu w godz. 8.00 do 15.00. W PSZOK mieszkańcy Gminy będą mogli bezpłatnie zostawić zebrane odpady w szczególności: Szkło; Papier; Tworzywa sztuczne; Wielkogabarytowe; BIO; Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; Opony Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony zbierane zgodnie z harmonogramem przez Spółdzielnie Cisówkę II . 6.Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony odbierane są z terenu nieruchomości raz w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem...