KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ PSÓW!

Zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie zwierząt: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3m.”

Drogi mieszkańcu

Zanim zgłosisz nam problem z „bezdomnym zwierzęciem” wałęsającym się w pobliżu twojej posesji uważnie przeczytaj poniższy komunikat.

UWAGA! APELUJEMY! PSY WAŁĘSAJĄCE SIĘ, ALE NIE BEZDOMNE!

Co roku w okresie wiosennym oraz letnim na terenie naszej Gminy pojawia się problem wałęsających się psów. Niemal    w każdym przypadku psy te posiadają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to zazwyczaj zwierzęta niedopilnowane przez swoich właścicieli. Aby uznać psa za „bezpańskiego” czy „bezdomnego”  nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, ponieważ takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt – psy to zazwyczaj zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli. Wówczas całe watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka.

Przypominamy właścicielom o ich podstawowych obowiązkach, a więc w szczególności:

  • stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
  • prowadzenie psów poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to, czy pies jest mały czy duży, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu;
  • zabezpieczeniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren,
  • niewprowadzaniu zwierząt na teren placów gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci,
  • nie wyprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych

Przypominamy również o sposobach postępowania w przypadkach wałęsających się psów:

– w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może skierować do sądu wniosek o ukaranie właściciela psa,

– osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy nie będą wracać do swoich domów. Zwierzę jeżeli nie będzie dokarmiane to samo opuści posesję i wróci do swojego właściciela.

Pamiętajmy, aby nie odbierać psu szansy powrotu do domu!

W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, iż zwierzę jest bezpańskie: 

– zwierzę zagraża bezpieczeństwu mieszkańców (np. gdy jest agresywne, atakuje),

– zwierzę przebywa w miejscu publicznym (np. ulica, przystanek autobusowy i tp.)

– zwierzę jest ranne.

Fakt ten należy zgłosić telefonicznie lub osobiście do Urzędu Gminy Ulhówek w godzinach pracy Urzędu .

Uwaga!

  • Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy należy podać: swoje dane osobowe nr telefonu kontaktowego, a także miejsce przebywania zwierzęcia.
  • Jeżeli właściciel odłowionego psa zostanie ustalony – wówczas ponosi on koszty za czas pobytu zwierzęcia w schronisku.
  • Koty wolno-żyjące nie podlegają odłowieniu.