Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Usuń azbest – Przewodnik Krok pop kroku. Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.  ...

„Czyste powietrze”

Informuje się, że w dniu 19 października 2018r. /piątek/ o godz. 18.00 w świetlicy w Ulhówku przy ul. Przemysłowej 10 /dawne wideo/ resort środowiska przeprowadzi spotkanie dla mieszkańców gminy Ulhówek dotyczące realizacji programu priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”. Resort chce poinformować jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Podstawowym celem programu priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków...

XIX BIEG SOBIBORSKI Pamięci Ofiar Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze

R E G U L A M I N XIX BIEGU SOBIBORSKIEGO Pamięci Ofiar Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze na trasie 12,500 km SOBIBÓR – WŁODAWA 14 października 2018 r. 1. CEL: – pamięć o ofiarach pomordowanych w hitlerowskim obozie zagłady – upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży, – promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich, – propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia – popularyzacja biegania wśród mieszkańców – wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych w biegach ulicznych oraz biegu głównym – kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe, – integracja środowiskowa, – promocja miasta i regionu 2. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 22-200 Włodawa, ul. Szkolna 4 tel./fax 082/ 5722 – 584, www.mosir.wlodawa.eu , adres e-mail:mosir.wlodawa@gmail.com 3. TERMIN I MIEJSCE: 14 października 2018 r. BIEG GŁÓWNY – Sobibór – Włodawa start godz. 12.00 w Sobiborze przy Pomniku Pamięci Ofiar Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady – wyjazd na start z Włodawy ul. Rynek obok Czworoboku (biuro zawodów) ok godz. 10.00 – 11.00 BIEGI SZKOLNE – godz. 10.30 – 12.30 wokół Czworoboku przy ul. Rynek 4. OPŁATA STARTOWA 1. Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości 40 zł. 2. Elektroniczne zgłoszenia można przesyłać do dnia 07.10.2018 r. po tym terminie (od 08.10.2018 r. do 14.10.2018 r.) opłata wynosi 60 zł. 3. Osobom zgłoszonym po 07.10.2018 r. nie gwarantujemy koszulki. Ilośc koszulek jest ograniczona. 4. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej. 5. Opłatę startową należy wpłacić przelewem na konto: 92 1240 2249 1111 0010 2926 0820 w tytule przelewu należy wpisać: opłata startowa XIX Bieg Sobiorski, imię i nazwisko...

Rajd Rowerowy „Szlakiem bojowym 1. pułku piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza – 100 rowerzystów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”

R E G U L A M I N 2. Rajdu Rowerowego „Szlakiem bojowym 1. pułku piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza – 100 rowerzystów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” (15-16 września 2018 r.) I. TERMINY Rozpoczęcie rajdu nastąpi w dniu 15 września 2018 roku o godz. 7.00. Zakończenie imprezy planuje się dnia 16 września 2018 roku o godz. 18.00. UWAGA: rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. II. TRASA Lubycza Królewska – Dęby – Wola Wielka – Nowe Sioło – Dachnów – Cieszanów – Kowalówka – Ruda Różaniecka – Rebizanty – Susiec – Ulów – Łosiniec – Maziły – Narol – Werhrata – Prusie – Siedliska – Hrebenne – Lubycza Królewska III. ORGANIZATORZY 1. Placówka Straży Granicznej im. płk. Wojciecha Stanisława Wójcika w Lubyczy Królewskiej 2. Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych IV. PARTNERZY Burmistrz Cieszanowa, Burmistrz Lubyczy Królewskiej, Wójt Gminy Susiec, Centrum Kultury i Sportu z Cieszanowa, Koło Łowieckie nr 21 „WILK” z Zamościa, Stowarzyszenie „RCM” z Ulhówka, Ośrodek Wypoczynkowy „Roztoczanka” w Suścu, Agroturystyka „U Aleksa” w Suścu, Zarząd terenowy NSZZ FSG przy PSG w Lubyczy Królewskiej. V. CELE 1. Upamietnienie szlaku bojowego 1. pułku piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza. 2. Popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku. 3. Integracja funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb mundurowych, instytucji samorządowych i kultury oraz społeczności lokalnej. 4. Poznanie i promocja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych pogranicza lubelsko – podkarpackiego. 5. Promocja powiatu lubaczowskiego i tomaszowskiego. VI. PROGRAM 15 września 2018 roku 7.00-8.00 Powitanie i rejestracja uczestników rajdu (parking na terenie Szkoły Podstawowej w Lubyczy Królewskiej ul. Parkowa) 8.00 Start (Lubycza Królewska) 8.00-12.00 Przejazd trasą: Lubycza Królewska – Dęby – Wola Wielka...

Wyróżnienie dla zespołu „Jaśmin”

5 sierpnia 2018r. na XXIII Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym zespół „Jaśmin” otrzymał wyróżnienie. Gratulujemy i przypominamy, że już w najbliższą niedzielę tj. 12 sierpnia zespół zaśpiewa w Ulhówku podczas Pikniku Wojskowego „Dla Niepodległej”. Serdecznie zapraszamy...

Siłownia plenerowa dla Rzeczycy

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Program „Działaj Lokalnie” wspiera zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. W bieżącym roku w ramach konkursu grantowego w programie „Działaj Lokalnie” dofinansowanych zostało 12 projektów na łączną kwotę 55 000 zł w tym projekt „Siłownia plenerowa dla Rzeczycy” /dofinansowanie na kwotę 5 000,00 zł./...