Gmina Ulhówek informuje, że zrealizowała operację pn. „Ulhówek – opracowanie druk i promocja monografii gminy”.

Loga-ue-leader-program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Gmina Ulhówek  informuje, że zrealizowała operację pn.
„Ulhówek – opracowanie druk i promocja monografii gminy”.

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 15.07.2013r.

Celem operacji jest promocja lokalnej twórczości poprzez wydanie monografii gminy obrazującej lokalne otoczenie historyczne, kulturowe i przyrodnicze.

Całkowita wartość operacji – 29 919,26zł
Wartość dofinansowania –     22 155,40zł

W dniu 21.01.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Sławomira Sosnowskiego – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka – Członka Zarzadu Województwa.

a Gminą Ulhówek z siedziba w Ulhówku jako Beneficjentem reprezentowanym przez Łukasza Kłębka – Wójta Gminy

W wyniku przeprowadzonego trybu konkurencyjności i równego traktowania wykonawców operację realizowała firma: Drukarnia AKAPIT Sp. z o.o. ul. Węglowa 3, 20-481 Lublin

W ramach realizacji operacji było opracowanie i wydruk 1000 egzemplarzy  monografii  pt. „Dzieje miejscowości gminy Ulhówek, powiat tomaszowski”.

Wójt  Gminy
Łukasz Kłębek

Uczcili pamięć pomordowanych

W nocy z 17 na 18 marca 1944 r. zostało zamordowanych przez UNS-UPA kilkudziesięciu mieszkańców Tarnoszyna i okolicznych wiosek. Aby uczcić pamięć ofiar  organizowane są w Tarnoszynie uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym. Nie inaczej było i w niedzielę 22 marca.

Do świątyni przybyli ostatni żyjący świadkowie mordu, dzieci i wnuki ofiar, zaproszeni goście, władze gminy, poczty sztandarowe szkół i jednostek OSP z terenu gminy, sztandar gminnego koła PSL, dzieci i młodzież, mieszkańcy Tarnoszyna i miejscowości z terenu gminy.

Przed świątynią raport wójtowi gminy o gotowości do uroczystości złożył ułan Koper z Tomaszowskiego szwadronu im. 1-go Pułku Kawalerii KOP. Następnie wszyscy weszli do świątyni.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Łukasz Kłębek, który najpierw powitał przybyłych, a byli to: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski oraz w imieniu Wojewody Lubelskiego – Waldemar Podsiadły Sekretarz Wojewódki ROPWiM, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego – Stanisław Misztal, w imieniu Starosty Tomaszowskiego – wicestarosta Jerzy Wereszczak, ppłk. SG Jacek Kozak komendant PSG Lubycza Królewska, kpt. SG Grzegorz Buczek –  Komendant PSG Chłopiatyn, chor szt. Mariusz Skorniewski – PSG Dołhobyczów, mł. kpt. Jacek Kamiński z PSP Tomaszów Lubelski,  podkomisarz Andrzej Lepionka – Kierownik Posterunku Policji w Łaszczowie, Janina Kalinowska – Prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu,   Henryk Szczupak – Prezes ZG PSL w Ulhówku, Teresa Senetra – Przewodnicząca Rady Gminy Ulhówek wraz z radnymi, Agnieszka Gajda Przewodnicząca sołtysów z terenu gminy Ulhówek wraz z sołtysami, Tomaszowski Szwadron Ułanów im. 1-go Pułku Kawalerii KOP, dh Stanisław Skiba – Komendant Gminny ZOSP RP w Ulhówku oraz poczty sztandarowe OSP Tarnoszyn, Ulhówek, Machnówek, Wasylów Wielki, Żerniki, Anna Giergasz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnoszynie, Anna Żurawiecka – Dyrektor Gimnazjum w Ulhówku wraz z pocztem sztandarowym szkoły, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Ulhówku, poczet sztandarowy ZG PSL w Ulhówku, Orkiestra Dęta z Cieszanowa oraz zespół „Tarnina” z Tarnoszyna, które muzyką i śpiewem podczas liturgii uświetniały uroczystość.

Przejmujący montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły podstawowej, który na zakończenie został nagrodzony gromkimi brawami, był kolejnym elementem obchodów rocznicowych. Z kolei chor. szt. SG Mariusz Skorniewski odczytał Apel Pamięci, a po jego zakończeniu strażacy złożyli wieniec w „Kaplicy Męczeństwa Parafii Tarnoszyn”.

Mszę świętą koncelebrowaną w intencji ofiar odprawili ks. Władysław Gudz i ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który wygłosił również kazanie. Przywoływał w nim zarówno tragiczną przeszłość jak i nawiązywał do obecnej sytuacji na Ukrainie. Wskazywał na pewne podobieństwa sytuacji Polaków na Kresach do tego, co w 1915 roku stało się udziałem Ormian w Turcji. Cieszył się, że młode pokolenie nie zapomina o swoich przodkach, czemu dało wyraz w zaprezentowanym montażu słowno-muzycznym i przypomniał, że „Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”. Po zakończeniu liturgii wszyscy udali się pod pomnik, gdzie złożono wieńce i wiązanki kwiatów, zapalono znicze.

Ksiądz Tadeusz podczas nieformalnego spotkania w miejscowej szkole mówił o swojej pracy duszpasterskiej, pasji w głoszeniu prawdy o ludobójstwie na kresach oraz podpisywał książki swojego autorstwa.

Tarnoszyn – druk i promocja publikacji

Loga-ue-leader-program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Gmina Ulhówek  informuje, że zrealizowała operację pn.
„Tarnoszyn – druk i promocja publikacji”. 

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 01.07.2014r.

Celem operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wydanie monografii miejscowości Tarnoszyn.

Całkowita wartość operacji  –  7 743,75zł
Koszty walifikowalne operacji  –  7 375,00zł
Wartość dofinansowania –  5 000,00zł

W dniu 04.11.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Michała Cholewę – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka – Członka Zarzadu Województwa.

a Gminą Ulhówek z siedziba w Ulhówku jako Beneficjentem reprezentowanym przez Łukasza Kłębka – Wójta Gminy

W wyniku przeprowadzonego trybu konkurencyjności i równego traktowania wykonawców operację realizowała firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe >>TomGraf<<s.c.Andrzej Homziak, Bożena Homziak, Jerzy Homziak, 22-600 Tomaszów Lub. , ul. Lwowska 53a

W ramach realizacji operacji  wydrukowano  książki o następujących parametrach:
format A4,  oprawa: twarda kolorowa, nakład  500 egz.

Wójt  Gminy
Łukasz Kłębek

Ulhówek – opracowanie druk i promocja monografii gminy

Loga-ue-leader-program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Gmina Ulhówek  informuje, że zrealizowała operację pn.
„Ulhówek – opracowanie druk i promocja monografii gminy”.

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 15.07.2013r.

Celem operacji jest promocja lokalnej twórczości poprzez wydanie monografii gminy obrazującej lokalne otoczenie historyczne, kulturowe i przyrodnicze.

Całkowita wartość operacji  –  29 919,26zł
Koszty kwalifikowalne operacji  –  28554,26zł
Wartość dofinansowania –  22 155,40zł

W dniu 21.01.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Sławomira Sosnowskiego – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka – Członka Zarzadu Województwa.

a Gminą Ulhówek z siedziba w Ulhówku jako Beneficjentem reprezentowanym przez Łukasza Kłębka – Wójta Gminy

W wyniku przeprowadzonego trybu konkurencyjności i równego traktowania wykonawców operację realizowała firma: Drukarnia AKAPIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Węglowa 3, 20-481 Lublin.

W ramach realizacji operacji  wydrukowano  książki o następujących parametrach:
format A4,  oprawa: twarda kolorowa, nakład  1000 egz.

 

 

Wójt  Gminy
Łukasz Kłębek

Turniej w Ulhówku

Turniej w Ulhówku

W czwartek 5 marca 2015r. już po raz XIII Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ulhówku gościło uczestników Diecezjalnego Turnieju Tenisa Stołowego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
Po otwarciu, którego dokonali wspólnie Dyrektor Gimnazjum Anna Żurawiecka oraz Wójt Łukasz Kłębek ponad 100 zawodników z 9 szkół przystąpiło do rywalizacji. Walczyli o dyplomy, medale i puchary w ośmiu grupach. Rozegrano blisko 200 zaciętych pojedynków, a faworyci spotkań nie zawsze rozstrzygali je na swoją korzyść.

 Na podium w poszczególnych kategoriach wśród dziewcząt stanęły: kl. I-IV Malinowska Paulina, Łysiak Gabriela, Malinowska Sandra, kl. V-VI Szczerba Weronika, Śrutwa Patrycja, Ozimek Gabriela, I gimnazjum Słoboda Aleksandra, Dużyńska Julia, Kurdziel Julia, II – III Żukowska Zuzanna, Ratowska Dominika, Drążek Diana.

 Zwycięzcami u chłopców zostali: kl I-IV Kowalski Konrad, Szewc Bartłomiej, Rybaczyński Michał, kl. V-VI Greszta Adrian, Droździel Marcin, Żurowski Piotr, I gim. Biszczanik Rafał, Brzozowski Adrian, Flasiński Cezary, II – III gim. Mroczkowski Daniel, Kłak Sebastian, Palak Andrzej.

 Po dekoracji organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom za sportową rywalizację, pogratulowali jeszcze raz zwycięzcom, a pokonanym życzyli sukcesów w przyszłorocznej edycji na którą zaprosili.

Zgłoszenia do projektu „MIKRO-przedsiębiorcy”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłosiła nabór Formularzy Zgłoszeniowych  do projektu „MIKRO-przedsiębiorcy”, w ramach którego osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo mogą się ubiegać o bezzwrotne dotacje na utworzenie działalności gospodarczej. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od 18 do 25 marca 2015 roku:

  • w Biurze Projektu w Zamościu: ul. Partyzantów 3, pok. 38 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00,
  • w Biurze Obsługi Projektu w Hrubieszowie: ul. Plac Wolności 15, I p. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00,
  • w Biurze Obsługi Projektu w Tomaszowie Lubelskim: ul. Lwowska 32 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny: http://fundacja.lublin.pl/index.php/projekty/2116-projekt-mikro-przedsiebiorcy oraz w biurach projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Strona 22 z 25« Pierwsza...10...2021222324...Ostatnia »
Ulhówek
14°
słabe opady deszczu
wilgotność: 71%
wiatr: 9m/s płd.
Max: 16 • Min: 16
11°
Wt
12°
Śr
16°
Czw
Weather from OpenWeatherMap

Kalendarz

Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
« Sie    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930