Zaproszenie do udziału w otwartych konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji w nowym okresie programowania na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej” zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji w nowym okresie programowania na lata 2014-2020. Konsultacje skierowane są do mieszkańców gmin obszaru LGD tj. Jarczów, Łaszczów, Rachanie, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek, w tym: lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, stowarzyszeń, fundacji, Kościołów, związków wyznaniowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem obszaru LGD. Konsultacje odbędą się wg poniższego harmonogramu: Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania Planowany program spotkania Telatyn Urząd Gminy w Telatynie /sala narad, ul. Fryderyka Chopina 10 24.08.2015, godz. 13:00-16:00 1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW 2014-2020 2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru 3. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (analiza SWOT) 4. Definiowanie celów LSR Łaszczów Łaszczów, siedziba biura LGD Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej”, ul. Krótka 2 25.08.2015, godz. 13:00-16:00 1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW 2014-2020 2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru 3. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (analiza SWOT) Definiowanie celów LSR Jarczów Jarczów /Samorządowy Ośrodek Kultury, ul. Piłsudskiego 2A 26.08.2015, godz. 13:00-16:00 1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW 2014-2020 2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru 3. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (analiza SWOT) Definiowanie celów LSR Rachanie Rachanie / Gminny Ośrodek Kultury, ul. Partyzantów 60 27.08.2015, godz. 13:00-16:00 1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW 2014-2020 2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru 3. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (analiza...

OGŁOSZENIE

 Urząd Gminy Ulhówek zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie przez rolników oświadczeń na temat poniesionych strat w uprawach w związku z występującą na terenie gminy Ulhówek suszą. Oświadczenie zawierające dane gospodarstwa, rodzaj uprawy i szacunkową wielkość poniesionych strat prosimy składać od PONIEDZIAŁKU 17.08.2015r. do UG Ulhówek w pokojach 6, 7 lub w sekretariacie tel. 84 6616004 wew.21 . DRUKI OŚWIADCZEŃ  DOSTĘPNE NA STRONIE GMINY, W URZĘDZIE GMINY ORAZ U SOŁTYSÓW Druk do...

Dni Dobrosąsiedztwa – 2015 „Pamięć, która łączy” 28 -30 sierpnia 2015 r. Korczmin-Liski/Białystok/Ulhówek/Krzywica-Bełz

28 sierpnia (piątek) 2015 r., Korczmin Uroczystości na granicy ku czci Matki Bożej Korczmińskiej 9.00 – spotkanie uczestników 9.30 – Nabożeństwo do Bogurodzicy w cerkwi w Korczminie, procesja z pod zabytkowej cerkwi  do cudownego źródełka na granicy 10.30 – spotkanie na granicy, uroczyste otwarcie granicy, powitanie gości 11.00 – uroczysta Liturgia przy cudownym źródełku, poświęcenie wody 12.00 – program artystyczny: występy zespołów folkowych, Jarmark twórców ludowych 18.00 – zamknięcie tymczasowego przejścia granicznego w Korczminie   29 sierpnia (sobota) 2015 r., Liski/Białystok/Ulhówek/Krzywica 11.00 – Msza Święta w cerkwi i modlitwa za zmarłych w Liskach 12.30 – uczczenie pamięci ks. Ripeckiego na cmentarzu w Liskach, przejście do wsi Białystok 13.00 – modlitwa za zmarłych we wsi Białystok, poświęcenie wody w źródle w miejscu odpustowym 15.00 – modlitwa za zmarłych na cmentarzu w Krzywicy 16.00 – modlitwa za zmarłych na cmentarzu w Ulhówku spotkanie integracyjne 19.00 – zamknięcie tymczasowego przejścia granicznego w Korczminie   30 sierpnia (niedziela) 2015 r. –  Bełz/Korczmin 9.00 – Msza Święta w cerkwi pw. Św. Mikołaja w Bełzie (Ukraina) 11.30 – Festiwal baniek mydlanych dla dzieci w Bełzie 12.00 – Modlitwa za pokój w różnorodności z udziałem ukraińskich, polskich oraz żydowskich wspólnot 12.30 – Wiec na majdanie za eurointegrację Ukrainy 13.30 – Program artystyczno-kulturalny «MillenniumFolkFest» z udziałem przedstawicieli polskich, ukraińskich i żydowskich zespołów w Bełzie 14.45 – Dziecięcy euromaraton rowerowy „Dzieci za pokój” w Bełzie 15.30 – poczęstunek specjałami lokalnej kuchni nadbużańskiej w Bełzie 19.00 – zamknięcie tymczasowego przejścia granicznego w...

Koncert w Dyniskach

W niedzielne popołudnie 12 lipca do kościoła parafialnego w Dyniskach po raz kolejny zawitał Cezary Chmiel, aby przybyłym do świątyni zaprezentować koncert pt. „Znak Pokoju”.  Poetycko-muzyczną  refleksję nad rzeczywistością XXI wieku, który nadal jest areną cierpienia milionów ludzi. Łącząc teksty ks.Jana Twardowskiego , Czesława Miłosza ,Zbigniewa Herberta ,Jana Pawła II,Wisławy Szymborskiej z muzyką swojego autorstwa stworzył t głośne wołanie o pokój w świecie, ale też w sercu każdego człowieka, wołanie o poszanowanie godności człowieka. Przed stopniami ołtarza zaprezentowali się: Cezary Chmiel, Tomasz Kudyk, Łukasz Chmiel oraz Tomasz Schimscheiner. Koncert został nagrodzony długotrwałymi oklaskami licznie przybyłej do świątyni publiczności....

Powiatowe zawody pożarnicze

Na stadionie w Lubyczy Królewskiej w dniu 12 lipca odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W obecności Posła na Sejm RP Mariusza Grada, Starosty Tomaszowskiego Jana Kowalczyka, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie dh Kazimierza Organisty, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim st. bryg. Stanisława Kielecha, byłego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Zamościu płk w st. spocz. Mieczysława Skiby oraz wójtów z powiatu tomaszowskiego przeprowadzono zawody w których wzięło udział  20 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 5 Kobiecych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu. Zawody przeprowadzono w kategorii sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. Wszystkie zespoły uczestniczyły  również w pokazie musztry. Zawody wygrała jednostka OSP Tarnoszyn przed drużynami z Telatyna i Wierszczycy. Zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami, pucharami i...

Festyn w Machnówku

Już po raz piąty KGW Machnówek oraz miejscowa jednostka OSP zorganizowały 29 czerwca Festyn Rekreacyjno-Sportowy „Powitanie wakacji”. Przed zgromadzoną publicznością zaprezentowały się „Jarczowianki” z Jarczowa, „Tarnina” z Tarnoszyna, „Wierszczyckie Echo” z Wierszczycy, „Kalina”  z Wożuczyna, „Jaśmin” z Rzeplina, „Lawenda” z Telatyna, „Akacja” z Żulic. Widzowie mieli także możliwość oklaskiwania występów Kabaretu „Aluzja”  z Tomaszowa Lubelskiego oraz popisów tanecznych zespołu „Wesoła Ferajna”. Równocześnie rozgrywane były różne konkurencje sprawnościowe, a wędkarze próbowali złowić przysłowiową wielką rybę w zawodach wędkarskich o puchar Wójta Gminy Ulhówek. Najmłodsi mogli bawić się na dmuchanej zjeżdżalni, przejechać kucykiem lub wziąć udział w zabawach przygotowanych przez wolontariuszy z Fundacji „Doktor Clown”. Wszyscy uczestnicy festynu mieli okazję obejrzeć sprzęt Straży Granicznej, pokaz tresury psa oraz zatrzymania pozoranta, a także maszyny Kresowego Bractwa Motocyklowego „Biały Kruk”. Festyn zakończyła zabawa pod gołym niebem z zespołem „The...

Rywalizowali strażacy

W niedzielę 28 czerwca odbyły się w Tarnoszynie Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z gminy Ulhówek. Na starcie stanęło 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych -w tym dwie dziewczęce i 10 drużyn seniorów. Przybyłych powitał Prezes ZG ZOSP RP w Ulhówku dh Łukasz Kłębek. Następnie przystąpiono do rozgrywania poszczególnych konkurencji, którymi były: musztra, sztafeta wahadłowa dla MDP ,  klasyczna sztafety po torze przeszkód dla seniorów oraz budowa linii gaśniczej. Licznie zgromadzona publiczność żywiołowo dopingowała nie tylko swoich faworytów ale wszystkich startujących. Komisja sędziowska z PSP w Tomaszowie Lubelskim na podstawie przeprowadzonych ocen i pomiarów czasów ustaliła że: w dziewczęcych MDP wygrał Korczmin przed Machnówkiem; wśród  MDP  chłopców najlepszy był Tarnoszyn przed Ulhówkiem, Rzeczycą i Machnówkiem. Również wśród seniorów Tarnoszyn był bezkonkurencyjny. Na kolejnych stopniach podium stanęły drużyny z OSP Szczepiatyn i Rzeplin. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe. Wspólna grochówka zakończyła zawody w...

INFORMACJA

Zarządzeniem Nr 20 /2015 Wójta Gminy Ulhówek z dnia 01 czerwca 2015 roku,Wójt Gminy Ulhówek ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Artura Grottgera w Hubinku z terminem składania ofert wyznaczonych na dzień 30.06.2015 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ulhówek. W zakreślonym terminie nie wpłynęła żadna oferta dotycząca wskazanego wyżej stanowiska pracy. Mając na uwadze zaistniały stan sprawy Wójt Gminy Ulhówek przystąpił do uruchomienia prawem przewidzianych  procedur wynikających z  ustawy o systemie oświaty, pozwalających na wyłonienie osoby, która w najbliższym czasie kierować będzie   Szkołą Podstawową im. Artura Grottgera w Hubinku.   W Ó J T  /-/ mgr Łukasz...

PIELGRZYMOWALI DO UHNOWA

Już po raz jedenasty w sobotę 13 czerwca odbyła się pielgrzymka z Dynisk do Uhnowa w ramach Transgranicznych Uroczystości Odpustowych ku czci św. Antoniego.Po krótkim porannym nabożeństwie grupa pielgrzymów wyruszyła na tradycyjny szlak. Po dotarciu do tymczasowego przejścia granicznego i przypomnieniu zasad odprawy celno-paszportowej wkrótce po 8 rano rozpoczęło się stopniowe przekraczanie granicy. Na tych, którzy z powodów zdrowotnych lub racji wieku nie mogli przejść pieszo do celu pielgrzymki czekał po stronie ukraińskiej autobus. U symbolicznych bram Uhnowa przedstawiciele tamtejszych władz powitały przybyłych, wśród których był Jan Kowalczyk – starosta tomaszowski, Wojciech Kawalec – wiceprzewodniczący rady powiatu, Teresa Senetra – Przewodnicząca Rady Gminy Ulhówek, Łukasz Kłębek – Wójt Gminy Ulhówek, Alina Konefał-Pilip – Sekretarz Gminy Ulhówek, ks. Wiesław Mokrzycki oraz ks. Grzegorz Chabros. Zgodnie z tradycją w pielgrzymce uczestniczyli dawni mieszkańcy Uhnowa lub ich potomkowie, którzy przyjechali m.in. z Krakowa, Szczecina, Gdańska, Ustrzyk. Wyjątkowo licznie byli reprezentowani cykliści zarówno indywidualni, jak i w grupach zorganizowanych. Władze gminy przekazały na ręce gospodarzy środki czystości i higieny osobistej jako swój dar oraz artykuły zebrane przez pielgrzymów. Następnie wszyscy udali się na ekumeniczną mszę świętą. Odprawił ją i kazanie wygłosił(po polsku i ukraińsku) o. Jan Kapistran z Rawy Ruskiej. W koncelebrze uczestniczyli również księża Mokrzycki i Chabros oraz proboszcz miejscowej parafii grekokatolickiej Bohdan Grynda. W kościele był także obecny proboszcz parafii prawosławnej Bohdan Paraszczuk. Modlono się w wielu intencjach ale najważniejszą z nich była ta o pokój na Ukrainie. Po zakończeniu liturgii wszyscy udali się na cmentarz, gdzie modlono się za wszystkich na nim...
Strona 23 z 29« Pierwsza...10...2122232425...Ostatnia »