DHP_do_aktualnosci

Ośrodek  Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim funkcjonuje w ramach utrzymania rezultatów projektu  „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Jednostka świadczy usługi na rzecz młodzieży w zakresie organizowania kursów i szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.
Ośrodek Szkolenia Zawodowego prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia:

Obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej oraz Spawacz metodą MAG-135

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  1. Wiek 18-25 lat
  2. Osoba niepracująca i nieucząca się
  3. Która ukończyła naukę na poziomie: gimnazjum, szkoły zawodowej lub szkoły średniej

Szkolenie jest bezpłatne! Zwracane są koszty dojazdu na podstawie biletów. Gwarantujemy ubezpieczenie, wyżywienie, jak również badania lekarskie za które uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 514-023-382 lub w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego ul. Tomasza Zamojskiego 14, (budynek Przedszkola Samorządowego Nr 2),
22-600 Tomaszów Lubelski

ecam_do_aktualnosci

Protokół konsultacji

Protokół

ustalenia konsultacji społecznych w sprawie podziału Sołectwa Ulhówek

 

Komisja w składzie:

  1. Halina Machalska – Przewodniczący Komisji
  2. Lesław Chabros – Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Jolanta Pieprzowska – Członek Komisji
  4. Urszula Słoboda – Członek Komisji

w dniu 06 lutego 2015r ustaliła wynik konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Ulhówek przeprowadzonych w dniu 06 lutego 2015r w sprawie podziału sołectwa Ulhówek  na dwa sołectwa ULHÓWEK i ULHÓWEK I.

 

1. Zestawienie liczbowe

Liczba mieszkańcówSołectwa Ulhówekogółem Liczba uprawnionych do konsultacji Liczba osób które wzięły udział w konsultacjach Liczba głosów popierających Liczba głosów przeciw Liczba głosówwstrzymujących się Liczba głosów nieważnych
1156 1001 35 35 0 0 0

 

2. Wyliczenie procentowe głosów w odniesieniu do liczby uprawnionych do konsultacji:

„ za”    – 3,5%
„przeciw”   – 0
„wstrzymujących się”   – 0
głosy nieważne   -0

                                                                                  Podpisy członków komisji

1. /-/ Halina Machalska
2. /-/ Lesław Chabros
3. /-/ Jolanta Pieprzowska
4.  /-/  Urszula Słoboda

Ankieta do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Infrastruktura i środkowisko herb mały ue fundusz spójności

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ULHÓWEK

Gmina Ulhówek, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, dostała dofinansowanie na realizację projektu pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ulhówek

Głównym celem projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ulhówek, który będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi, modernizacji energetycznej gospodarstw domowych

Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Podstawą opracowania efektywnego Planu jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji  CO2 na terenie gminy. W związku z tym przygotowana została ankieta, które pozwoli na zebranie potrzebnych danych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną sprecyzowane kierunki rozwoju przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.

W przyszłości dokument będzie niezbędnym warunkiem w uzyskaniu wsparcia dla przyszłych inwestycji w Gminie Ulhówek ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W tym celu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej zużycia nośników energii, właściwości energetycznych Waszych budynków, planowanych inwestycji związanych ze zmniejszeniem bieżących kosztów energetycznych oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Przekazane dane nie będą udostępnione publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

Zapraszamy do wypełnienia ankiet. Szczegóły dotyczące terminu i miejsca składania wypełnionych ankiet w ankiecie.

Ulhówek informacja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Ankieta.doc Ankieta.pdf

Pomóżmy poszkodowanym przez pożar

W wyniku pożaru bloku mieszkalnego Nr 125 przy ul. Tomaszowskiej w Ulhówku w dniu 18 stycznia 2015 roku poszkodowanych zostało 8 rodzin ,którzy pozbawieni zostali dachu nad głową ,w tym dwie rodziny pozbawione zostały całkowicie mieszkania. W wyniku tego zdarzenia 1 osoba poniosła śmierć.

Został założony pomocniczy rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Ulhówek o numerze : 38 9617 1015 0500 0013 2000 0120 na który można przekazywać środki finansowe z dopiskiem „darowizna”.

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Ulhówek z dnia 14 stycznia 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Ulhówek w sprawie podziału sołectwa Ulhówek na dwa sołectwa : Ulhówek  i Ulhówek 1

Na podstawie art.5a ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 ,poz.594 j.t  z póz .zm.) w związku z  Uchwałą Nr XXVII/167/2013 Rady Gminy Ulhówek z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ulhówek( Dz .Urz. Woj .Lubelskiego z   dnia 23 grudnia 2013r. poz.5455 ), zarządzam ,co następuje : czytaj dalej…

Tacy sami – aktywni i wysportowani

Loga-ue-leader-program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Gmina Ulhówek  informuje, że zrealizowała operację pn.

„Tacy sami – aktywni i wysportowani”.

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 14.02.2014r.

Celem operacji jest wzrost sprawności fizycznej  seniorów  gminy Ulhówek poprzez  ćwiczenia w basenie wodnym  oraz ćwiczenia przy muzyce oraz marszu przy pomocy kijków”.

Całkowita wartość operacji 8 825,25zł,
Koszty kwalifikowalne 8 419,93zł
Wartość dofinansowania 6 735,94zł

W dniu 17.07.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Michała Cholewę – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka – Członka Zarzadu Województwa.

a Gminą Ulhówek z siedziba w Ulhówku jako Beneficjentem reprezentowanym przez Łukasza Kłębka – Wójta Gminy

W ramach realizacji operacji zorganizowano 24 godzin zegarowych zajęć fitnessu, 8 wyjazdów na basen do Zamościa, 24 godzin zegarowych marszów zdrowotnych przy pomocy kijków.

 

                                                                                              Wójt  Gminy
Łukasz Kłębek

Strona 24 z 26« Pierwsza...10...2223242526
Ulhówek
-3°
pochmurno z przejaśnieniami
wilgotność: 84%
wiatr: 4m/s wsch. - płd. wsch.
Max: -2 • Min: -2
-3°
Pt
4°
Sob
2°
Nd
Weather from OpenWeatherMap

Kalendarz

Listopad 2018
P W Ś C P S N
« Paź    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930