Konkursu ofert rozstrzygnięty

Wójt Gminy Ulhówek podaje wynik   z rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.11, ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz.U.  z 2016 r Poz. 1817 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań w 2018 r w zakresie: „ Szkolenie drużyn piłki nożnej i siatkowej; przygotowanie kadry do rozgrywek międzyklubowych oraz dofinansowanie udziału klubu w zawodach mistrzowskich” kwota 40 000 zł została złożona i przyjęta oferta złożona przez „Ulhówiecki Ludowy Klub Sportowy ZRYW w Ulhówku” Ulhówiecki Ludowy Klub Sportowy w Ulhówku  kwota 10,000 zł „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ulhówek do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelekualną Koło w Tomaszowie Lubelskim kwota 12,200 zł została złożona i przyjęta oferta złożona  przez „Polskie Stowarzyszenie  na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim”.            -na zadanie „Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem” nie wpłynęła żadna oferta. Wójt Gminy /-/ Łukasz...

Spotkanie opłatkowe w Urzędzie Gminy w Ulhówku

28 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Ulhówku odbyła się Świąteczna Sesja Opłatkowa będąca okazją do podsumowań kończącego się roku i wytyczenia planów na nadchodzący. Było to ostatnie w bieżącym roku spotkanie władz samorządowych. Uroczystość opłatkowa rozpoczęła się wystąpieniem gospodarza Wójta Gminy Ulhówek – Łukasza Kłębka, po którym zabrała głos Przewodnicząca Rady Gminy – Teresa Senetra. Następnie życzenia noworoczne wszystkim zebranym złożył Starosta Tomaszowski – Jan Kowalczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego – Wojciech Kawalec  a także Przewodnicząca Sołtysów – Agnieszka Gajda. Modlitwę poprowadził Dziekan Dekanatu Tarnoszyn – ks. Wiesław Mokrzycki. Później wszyscy zgromadzeni łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia.  ...

Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP w Ulhówku

W piątek 15 grudnia 2017r., na parkingu przy Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym, uroczyście przekazano samochody ratowniczo-gaśnicze Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu województwa.  Samochody ratowniczo-gaśnicze zakupione zostały w ramach wspólnego projektu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, samorządu województwa lubelskiego i gmin. W ramach projektu pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych” do jednostek ochotniczych straży pożarnych z całego województwa zakupiono 43 średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. W całym powiecie tomaszowskim, tylko dwóm gminom udało się pozyskać w/w pojazdy. Jeden z nich, dzięki staraniom Wójta Łukasza Kłębka, trafił do naszej gminy, drugi samochód otrzymała gmina Krynice. Całkowity koszt zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego to 747 840,00 PLN, z czego wkład własny gminy wyniósł 305 650,00 PLN. – To wyposażenie trafia nie tylko do strażaków, ale do mieszkańców. Ten sprzęt znacząco poprawia bezpieczeństwo na terenach działania jednostek OSP – mówił podczas uroczystości Marian Starownik, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Miejmy nadzieję, że samochód dobrze i długo będzie służył mieszkańcom...

„ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM 2. LUBELSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ”

Zainteresowanych służbą wojskową w jednostkach OT, zapraszamy niezwłocznie do Punktu Informacyjnego dla kandydatów do WOT w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu, ul. Koszary 52, codziennie w godz. od 7.30 do 15.30, kontakt telefoniczny – 261 181 102. Niezbędne informacje wraz z materiałami dydaktycznymi z zakresu terytorialnej służby wojskowej są do pobrania w zakładce Wojska Obrony Terytorialnej na stronie internetowej WKU w Zamościu –...

Wójt Gminy Ulhówek ogłasza konkursy

Otwarty konkurs – Dowóz dzieci niepełnosprawnych (…) Otwarty konkurs – Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem Otwarty konkurs – Kierowany do klubów sportowych na zadania w sferze upowszechniania kultury fizycznej i...

Informacja

W piątek 24 listopada 2017 roku Niebiańskie Szeregi Rycerzy św. Floriana zasilił druh Stanisław Skiba. Przed przejściem na emeryturę Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Ulhówku, a jednocześnie aktywny strażak ochotnik. Przez wiele lat piastował funkcję Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ulhówku. Po przejściu w stan spoczynku Komendant Honorowy. W zmarłym strażacy-ochotnicy stracili wspaniałego i doświadczonego kolegę i przyjaciela. Pogrzeb odbył się we wtorek 28 listopada w...

Jedną drogą wszyscy idziemy

W Gminie Ulhówek Święto Niepodległości jest imprezą o charakterze przechodnim, co roku jest organizowane w innej miejscowości gminy. W tym roku obchody z udziałem zaproszonych gości, pocztów sztandarowych, władz gminy, radnych i sołtysów a przede wszystkim mieszkańców gminy zorganizowano w Wasylowie Wielkim. Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się koncertem okolicznościowym zespołu“Na Granicy” z Placówki Straży Granicznej w Kryłowie. Następnie przybyłych powitał i zaprosił do wspólnego świętowania proboszcz parafii pw. Świętej Anny w Wasylowie Wielkim. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego zebranych gości powitał i okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek. Szczególne słowa podziękowania wójt skierował do wszystkich tych, którzy brali udział w uroczystości i przyczynili się do jej organizacji. Montaż słowno – muzyczny  w wykonaniu uczniów gimnazjum pt. „Jedną drogą wszyscy idziemy” wywołał zadumę i skłaniał do refleksji. Później Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił ks. Jan Muda, a mł. chor. SG Piotr Wiciński odczytał Apel Pamięci Następnie Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek, Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Senetra, Sołtys Wasylowa Wielkiego Maria Mucha, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego Wojciech Kawalec oraz Przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na czele z Adamem Hytryniewiczem złożyli wieńce pod pomnikiem pomordowanych przez UPA w Wasylowie Wielkim. Reasumując, nie zapominajmy, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Podążajmy więc za słowami wójta, który mówił: “Cieszmy się zatem wolnością, budujmy więc wspólnotę, niech wspólny wysiłek, który podejmujemy każdego dnia o niepodległą Polskę przyczyni sie do rozwoju naszej ojczyzny a hasłem przewodnim niech będzie; BÓG, HONOR, OJCZYZNA.” Wspólne odśpiewanie „Boże coś Polskę” zakończyło gminne obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę...

EUROPEJSKI TYDZIEŃ INNOWACJI

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w dniach od 6 do 10 listopada organizuje EUROPEJSKI TYDZIEŃ INNOWACJI.  Europejski Tydzień Innowacji to 5 dni dyskusji, ponad 400 firm z UE, światowej sławy eksperci, 2 konkursy dla firm w tym konkurs dla startupów i wiele wydarzeń towarzyszących. W trakcie ETI uczestnicy będą rozmawiać o najważniejszych kwestiach gospodarczych i społecznych w ramach inteligentnych specjalizacji w kilku blokach tematycznych: Bio-Energo, Forum Cyfryzacji, Innowacje w medycynie czy Giełda Startup. Po więcej informacji zapraszamy na www.etilubelskie.pl/ W ramach ETI 2017 w dniach 7 i 8 listopada Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” organizuje DEBATĘ MIAST I REGIONÓW PARTNERSKICH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  oraz II FORUM CYFRYZACJI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.  Założeniem Debaty Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego jest wzmacnianie i promocja współpracy międzynarodowej między miastami i regionami partnerskimi województwa lubelskiego oraz innymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Głównymi tematami poruszanymi podczas Debaty będą następujące zagadnienia:Sieciowanie współpracy – inteligentne specjalizacje regionów oraz Współpraca nauki i biznesu – dobre praktyki.Więcej informacji na domeuropy.lubelskie.pl  Na II Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego zostaną omówione następujące tematy: cyberbezpieczeństwo i e-administracja, wykorzystanie infrastruktury w PO Polska Cyfrowa, budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez systemy IT i przemysł 4.0, finansowanie rozwiązań IT i innowacji, inwestycje w sieci szerokopasmowe oraz rozwój mediów cyfrowych. Wykład inauguracyjny na temat perspektyw rozwoju cyfryzacji wygłosi Piotr Pietrzak – Główny Technolog IBM Poland. Więcej informacji na forumcyfryzacji.pl  Udział w Europejskim Tygodniu Innowacji umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, samorządami, partnerami zagranicznymi i ekspertami z regionów partnerskich województwa lubelskiego w zakresie inteligentnych specjalizacji oraz będzie okazją do nawiązania nowych kontaktów i budowania relacji społeczno-gospodarczych. Zaproszenie od Sławomira Sosnowskiego  – Marszałka Województwa Lubelskiego na goo.gl/5ijaiz ETI2017 odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest BEZPŁATNY, wymagana jest jedynie rejestracja na...