Finał powiatowy rozgrywek w piłkę nożną

W piątek 22 maja na boisku Gimnazjum w Ulhówku został rozegrany turniej o Mistrzostwo Powiatu Tomaszowskiego LZS w piłce nożnej dziewcząt. Oprócz gospodyń udział wzięły drużyny z Telatyna i MUKS „Orlik” Tomaszów Lubelski. Mecze były bardzo zacięte ale przejmujące zimno i opady deszczu wpływały w znacznym stopniu na przebieg rozgrywek. Turniej wygrała drużyna MUKS „Orlik” i to ona będzie reprezentowała powiat na mistrzostwach wojewódzkich LZS. Drugie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Telatynie, a trzecie drużyna z Ulhówka. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale i puchary , które ufundował wójt gminy. Dekoracji dokonali wspólnie Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek i Dyrektor Gimnazjum w Ulhówku Anna...

Recytowali i śpiewali w Ulhówku

W środę 20 maja Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Ulhówku już po raz szósty gościło uczestników „Powiatowego Konkursu Sztuki Recytatorskiej i Pieśni Papieskiej Jan Paweł II – wciąż jest wśród nas”. Celami konkursu było m.in. propagowanie wartości zawartych w twórczości Jana Pawła II, popularyzacja poezji o Papieżu Polaku, kultywowanie i propagowanie kultury żywego słowa, wyzwalanie inicjatyw artystycznych w środowisku młodzieży gimnazjalnej. Uczestnicy, jak pokazał przebieg konkursu, a przede wszystkim jego wyniki sprostali założeniom. Dyrektor Gimnazjum w Ulhówku Anna Żurawiecka powitała przybyłych uczestników oraz ich opiekunów, a następnie przedstawiła Jury w którym zasiedli: Halina Michałuszko(ZSP w Łaszczówce), Barbara Jaszak(Gimnazjum w Bełżcu ), Leszek Trześniowski(Dyrektor GOK w Łaszczowie) i jako Przewodnicząca Jolanta Wojciechowska(Gimnazjum w Ulhówku). Wójt gminy Ulhówek Łukasz Kłębek, który objął honorowy patronat nad konkursem życzył wszystkim uczestnikom sukcesu, jury owocnych i krótkich obrad, a wszystkim niezapomnianych wrażeń artystycznych. Część pierwszą konkursu stanowiły recytacje. Swoje zdolności interpretacyjne zaprezentowali: Kinga Omelczuk, Katarzyna Stepuch, Elżbieta Gabryel(wszystkie z Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim), Wiktoria Dmitroca oraz Kinga Dmitroca(Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim), Paweł Gałan i Ewelina Łasocha(Gimnazjum w Suścu), Klaudia Nowak i Karolina Maśluk(Zespół Szkół Publicznych w Podhorcach), Weronika Mołodeńko, Diana Drążek(Gimnazjum w Ulhówku), Joanna Łukasiewicz, Natalia Kawka(Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Nabrożu-Kolonii), Natalia Wasyluk, Katarzyna Pieprzowska(Zespół Szkół w Michalowie), Wiktoria Drążek, Patrycja Siwek(Gimnazjum w Łaszczowie),  Katarzyna Warmińska(Gimnazjum w Rachaniach), Piotr Biber i Elżbieta Antosiewicz(ZSP w Moniatyczach). Po krótkiej przerwie rozpoczęła się wokalna część konkursu. Przed Jury i publicznością wystąpili soliści: Martyna Skoczylas, Julia Jadczyszyn, Katarzyna Kozłowska ( Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim),  Gabriela Suchodolska, Aleksandra Wójcik(Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim), Paulina Szeliga(Gimnazjum w Ulhówku),  Szymon Kuśmierczak(Gimnazjum w Bełżcu),...

Posługa pamięci

Wiosna to czas, gdy po zimowym śnie przyroda budzi się do życia. Była jednak  wiosna 1944 roku, gdy królowała śmierć, zniszczenie i pożoga. Pamięci ofiar tego czasu były poświęcone uroczystości, które odbyły się 26 kwietnia w Machnówku. Msza święta ku czci ofiar, montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II, a wreszcie przejście do mogił; tam, gdzie kiedyś była Worochta stanowiły zasadnicze elementy przebiegu uroczystości rocznicowych. Dzięki staraniom władz gminy Ulhówek oraz przychylności władz oraz odpowiednich służb Polski i Ukrainy w piątek otwarto czasowe przejścia graniczne celem dokonania prac porządkowych na trzech mogiłach, a w niedzielę aby wspólnie modlić się za pomordowanych przez UPA mieszkańców Worochty, Machnówka, Korczmina, Staj. Przed udaniem się w piątek na Ukrainę Przewodnicząca Rady Gminy Ulhówek Teresa Senetra oraz Sekretarz Gminy Alina Konefał-Pilip wraz z Sołtysem wsi Wasylów Wielki Marią Mucha złożyły wieniec i zapaliły znicze przy symbolicznej mogile pomordowanych mieszkańców wioski. Następnie, już po ukraińskiej stronie, przy zbiorowej mogile w miejscu gdzie przed wojną stała gajówka Korczmin, wspólnie z osobami porządkującymi,  w krótkim nabożeństwie modlili się proboszcz z Machnówka ks. Piotr Gałczyński  i unicki ksiądz z ukraińskiej Korczivki. Również tutaj przedstawiciele władz gminy Ulhówek  oraz Przewodnicząca Rady w Korczivce złożyli wieńce, kwiaty oraz zapalili znicze. Uroczystości w niedzielę rozpoczął montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów gimnazjum. Po jego zakończeniu wójt gminy Łukasz Kłębek powitał przybyłych i wygłosił okolicznościowe przemówienie, po którego zakończeniu sierżant sztabowy SG Piotr Wiciński z PSG Kryłów odczytał Apel Pamięci. Mszę świętą w intencji ofiar i kazanie wygłosił ks. Piotr Gałczyński – miejscowy proboszcz, który powiedział między innymi, że to, co dzieje się w chwili obecnej za naszą wschodnią granicą może być...

Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej” zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej” zaprasza do udziału w  otwartych konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020. Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin obszaru LGD tj. Jarczów, Łaszczów, Rachanie, Telatyn, Tyszowce, Ulhówek, lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb oraz przygotowania nowej strategii na lata 2014-2020. Spotkania odbędą się w Państwa gminach według poniższego harmonogramu: Lp. Gmina Data Godzina Miejsce spotkania 1. Telatyn 20 kwietnia 2015 r. 13:00 Urząd Gminy w Telatynie (sala narad)ul. Fryderyka Chopina 10 2. Tyszowce 21 kwietnia 2015 r 13:00 Urząd Miasta w Tyszowcach (sala konferencyjna),  ul. 3 Maja 8. 3. Rachanie 27 kwietnia 2015 r. 13:00 Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach,ul. Partyzantów 60 4. Jarczów 28 kwietnia 2015 r. 13:00 Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie, ul. Piłsudskiego 2A 5. Ulhówek 29 kwietnia 2015 r. 11:00 Urząd Gminy w Ulhówku (sala konferencyjna), ul. Kościelna 1/1 6. Łaszczów 30 kwietnia 2015 r. 13:00 Siedziba biura LGD, ul. Krótka 2 (budynek byłej karczmy).   Serdecznie zapraszamy! Zarząd LGD  Stowarzyszenie  „G 6 Grzędy...

Zaproszenie do udziału w otwartych konsultacjach

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej” zaprasza do udziału w  otwartych konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020. Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin obszaru LGD tj. Jarczów, Łaszczów, Rachanie, Telatyn, Tyszowce, Ulhówek, lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb oraz przygotowania nowej strategii na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Ulhówku (sala konferencyjna), ul. Kościelna 1/1 o godz. 11.00.   Serdecznie zapraszamy! Zarząd LGD  Stowarzyszenie „G 6 Grzędy...

Turniej o puchar Wójta Gminy Ulhówek

W niedzielę 29 marca hala gimnazjum w Ulhówku gościła uczestników turnieju tenisa stołowego o puchar wójta gminy. W rozgrywkach wzięło udział ponad 40 uczestników reprezentujących następujące sołectwa: Rokitno, Dyniska, Ulhówek, Machnówek, Budynin, Rzeplin-Osada, Korczmin-Osada, Dębina, Tarnoszyn, Żerniki, Magdalenka, Szczepiatyn-Osada, Wasylów Wielki, Krzewica, Rzeplin, Szczepiatyn. Zawody rozegrano w następujących kategoriach wiekowych: dziewczęta gimnazjum, chłopcy gimnazjum, kobiety open, mężczyźni open. Grano zarówno o zwycięstwa indywidualne jak i walczono o punkty dla poszczególnych sołectw. Wśród dziewcząt trzy pierwsze miejsca zajęły: Ratowska Dominika, Drążek Diana, Śrutwa Patrycja. Kolejność wśród chłopców była następująca: Brzozowski Adrian, Żuk Wiktor, Teterycz Łukasz. Natomiast w kategorii open puchary i medale zdobyli :Serba Sylwia, Zubiak Wioletta, Gajda Agnieszka oraz Margol Sławomir Wilk Grzegorz i Lis Waldemar. W rywalizacji międzysołeckiej wygrał Ulhówek przed Korczminem-Osadą i Szczepiatynem. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe puchary, medale i dyplomy. Pucharami uhonorowano również najlepsze sołectwa. Dodatkowo każde z sołectw otrzymało upominek rzeczowy – piłkę. Puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Ulhówek Łukasza Kłębka wręczali- oprócz fundatora- Dyrektor Gimnazjum w Ulhówku Anna Żurawiecka oraz Grzegorz Chromiec i Stefan Tytuła – nauczyciele z miejscowego gimnazjum, którzy nadzorowali przebieg zawodów.    ...

Konkurs na plac zabaw

Zachęcamy mieszkańców do udziału w konkursie www.nivea.pl/podworko  (zalecamy przełączyć się na alfabetyczne sortowanie...

Gmina Ulhówek informuje, że zrealizowała operację pn. „Tarnoszyn – druk i promocja publikacji”.

Gmina Ulhówek  informuje, że zrealizowała operację pn. „Tarnoszyn – druk i promocja publikacji”.   Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wniosek o dofinansowanie został złożony 01.07.2014r. Celem operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Całkowita wartość operacji –   7 743,75zł Wartość dofinansowania –       5 000,00zł W dniu 04.11.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Michała Cholewę – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka – Członka Zarzadu Województwa. a Gminą Ulhówek z siedziba w Ulhówku jako Beneficjentem reprezentowanym przez Łukasza Kłębka – Wójta Gminy W wyniku przeprowadzonego trybu konkurencyjności i równego traktowania wykonawców operację realizowała firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe >>TomGraf<< s.c. Andrzej Homziak, Bożena Homziak, Jerzy Homziak, 22-600 Tomaszów Lub. , ul. Lwowska 53a W ramach realizacji operacji wydrukowano 500 egzemplarzy  monografii  miejscowości Tarnoszyn pt. „Tarnoszyn w ogniu”.   Wójt  Gminy Łukasz Kłębek  ...