FESTYN W DYNISKACH

W niedzielę 7 czerwca Sołectwo Dyniska i Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowały festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla ciała i ducha. Festyn rozpoczął się od zawodów wędkarskich dla najmłodszych. Następnie przeprowadzono liczne konkursy sportowo-sprawnościowe dla rodzin. Straż Graniczna zaprezentowała swój sprzęt oraz pokazała tresurę psa łącznie z zatrzymaniem podejrzanego. Policjanci z kolei znakowali rowery. Dzieci mogły się bawić na zjeżdżalni lub trampolinie. Przygotowano dla nich również słodki poczęstunek. Starsi mieszkańcy mogli wysłuchać występów zespołów „Tarnina” i „Jaśmin”. Oprawę muzyczną festynu zapewnił zespół...

W HOŁDZIE ŚWIĘTEMU

W niedzielne przedpołudnie 7 czerwca kościół parafialny w Ulhówku rozbrzmiewał piosenkami i tekstami poświęconymi Św. Janowi Pawłowi II. W ten sposób młodzież z miejscowego gimnazjum uczciła swojego patrona. Starsi zgromadzeni w świątyni mieli okazję przypomnieć sobie najważniejsze momenty z pontyfikatu Naszego Wielkiego Rodaka, a młodsi mogli dowiedzieć się, jak ważnym dla Polski był czas od października 1978 , do kwietnia 2005 roku. Co nam, jego rodakom zostało z głoszonych nauk, a o czym zapomnieliśmy lub czego nie chcemy pamiętać. Wierni w Warszawie obchodzili Święto Dziękczynienia w związku z peregrynacją kopii obrazu Jasnogórskiej Pani. W tym samym czasie wierni w Ulhówku ustami młodego pokolenia dziękowali za pontyfikat Papieża-Polaka. Ulubiona przez św. Jana Pawła II „Barka”, którą odśpiewali wspólnie wszyscy obecni w kościele p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Ulhówku zakończyła ten krótki ale bogaty w treści koncert. Ksiądz Stanisław Tymosz podziękował Małgorzacie Moskal, Jolancie Wojciechowskiej i Andrzejowi Pilipowi za przygotowanie młodzieży, Dyrektor Gimnazjum Annie Żurawieckiej za pomysł koncertu dla wiernych, a występującej młodzieży za piękne i wzruszające...

ZARZĄDZENIE Nr 20/2015 WÓJTA GMINY ULHÓWEK

z dnia 01 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Artura Grottgera w Hubinku   Na  podstawie art.36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu  pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz.373 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: § 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Artura Grottgera w Hubinku -ogłoszenie stanowi załącznik  Nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Ustala się regulamin konkursu stanowiący załącznik Nr2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie : 1) umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ulhówek www.ugulhowek.bip.lubelskie.pl 2)na stronie internetowej Gminy Ulhówek www.ulhowek.pl 3) wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ulhówek,ul. Kościelna 1/1.  § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ulhówek.  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  W Ó J T /-/ mgr Łukasz Kłębek Załącznik Nr 1 Załącznik Nr...

Zaproszenie

Wójt Gminy Ulhówek Mer Miasta Uhnów Proboszcz Parafii p.w. św. Antoniego w Dyniskach serdecznie zapraszają na ekumeniczne uroczystości odpustowe ku czci św. Antoniego w Dyniskach – Uhnowie 13 czerwca 2015r. Organizatorzy   Program uroczystości: – 6.00 – nabożeństwo w intencji pątników – kościół w Dyniskach – 6.30 – wyjście pielgrzymki w kierunku granicy – 8.00 – rozpoczęcie odprawy granicznej (wymagane paszporty) – 9.40 – powitanie pielgrzymów z Polski – 10.00 – Msza Święta – kościół w Uhnowie – po mszy św. przejście na miejscowy cmentarz grzebalny i ekumeniczne modlitwy za...

Finał powiatowy rozgrywek w piłkę nożną

W piątek 22 maja na boisku Gimnazjum w Ulhówku został rozegrany turniej o Mistrzostwo Powiatu Tomaszowskiego LZS w piłce nożnej dziewcząt. Oprócz gospodyń udział wzięły drużyny z Telatyna i MUKS „Orlik” Tomaszów Lubelski. Mecze były bardzo zacięte ale przejmujące zimno i opady deszczu wpływały w znacznym stopniu na przebieg rozgrywek. Turniej wygrała drużyna MUKS „Orlik” i to ona będzie reprezentowała powiat na mistrzostwach wojewódzkich LZS. Drugie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Telatynie, a trzecie drużyna z Ulhówka. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale i puchary , które ufundował wójt gminy. Dekoracji dokonali wspólnie Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek i Dyrektor Gimnazjum w Ulhówku Anna...

Recytowali i śpiewali w Ulhówku

W środę 20 maja Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Ulhówku już po raz szósty gościło uczestników „Powiatowego Konkursu Sztuki Recytatorskiej i Pieśni Papieskiej Jan Paweł II – wciąż jest wśród nas”. Celami konkursu było m.in. propagowanie wartości zawartych w twórczości Jana Pawła II, popularyzacja poezji o Papieżu Polaku, kultywowanie i propagowanie kultury żywego słowa, wyzwalanie inicjatyw artystycznych w środowisku młodzieży gimnazjalnej. Uczestnicy, jak pokazał przebieg konkursu, a przede wszystkim jego wyniki sprostali założeniom. Dyrektor Gimnazjum w Ulhówku Anna Żurawiecka powitała przybyłych uczestników oraz ich opiekunów, a następnie przedstawiła Jury w którym zasiedli: Halina Michałuszko(ZSP w Łaszczówce), Barbara Jaszak(Gimnazjum w Bełżcu ), Leszek Trześniowski(Dyrektor GOK w Łaszczowie) i jako Przewodnicząca Jolanta Wojciechowska(Gimnazjum w Ulhówku). Wójt gminy Ulhówek Łukasz Kłębek, który objął honorowy patronat nad konkursem życzył wszystkim uczestnikom sukcesu, jury owocnych i krótkich obrad, a wszystkim niezapomnianych wrażeń artystycznych. Część pierwszą konkursu stanowiły recytacje. Swoje zdolności interpretacyjne zaprezentowali: Kinga Omelczuk, Katarzyna Stepuch, Elżbieta Gabryel(wszystkie z Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim), Wiktoria Dmitroca oraz Kinga Dmitroca(Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim), Paweł Gałan i Ewelina Łasocha(Gimnazjum w Suścu), Klaudia Nowak i Karolina Maśluk(Zespół Szkół Publicznych w Podhorcach), Weronika Mołodeńko, Diana Drążek(Gimnazjum w Ulhówku), Joanna Łukasiewicz, Natalia Kawka(Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Nabrożu-Kolonii), Natalia Wasyluk, Katarzyna Pieprzowska(Zespół Szkół w Michalowie), Wiktoria Drążek, Patrycja Siwek(Gimnazjum w Łaszczowie),  Katarzyna Warmińska(Gimnazjum w Rachaniach), Piotr Biber i Elżbieta Antosiewicz(ZSP w Moniatyczach). Po krótkiej przerwie rozpoczęła się wokalna część konkursu. Przed Jury i publicznością wystąpili soliści: Martyna Skoczylas, Julia Jadczyszyn, Katarzyna Kozłowska ( Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim),  Gabriela Suchodolska, Aleksandra Wójcik(Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim), Paulina Szeliga(Gimnazjum w Ulhówku),  Szymon Kuśmierczak(Gimnazjum w Bełżcu),...

Posługa pamięci

Wiosna to czas, gdy po zimowym śnie przyroda budzi się do życia. Była jednak  wiosna 1944 roku, gdy królowała śmierć, zniszczenie i pożoga. Pamięci ofiar tego czasu były poświęcone uroczystości, które odbyły się 26 kwietnia w Machnówku. Msza święta ku czci ofiar, montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II, a wreszcie przejście do mogił; tam, gdzie kiedyś była Worochta stanowiły zasadnicze elementy przebiegu uroczystości rocznicowych. Dzięki staraniom władz gminy Ulhówek oraz przychylności władz oraz odpowiednich służb Polski i Ukrainy w piątek otwarto czasowe przejścia graniczne celem dokonania prac porządkowych na trzech mogiłach, a w niedzielę aby wspólnie modlić się za pomordowanych przez UPA mieszkańców Worochty, Machnówka, Korczmina, Staj. Przed udaniem się w piątek na Ukrainę Przewodnicząca Rady Gminy Ulhówek Teresa Senetra oraz Sekretarz Gminy Alina Konefał-Pilip wraz z Sołtysem wsi Wasylów Wielki Marią Mucha złożyły wieniec i zapaliły znicze przy symbolicznej mogile pomordowanych mieszkańców wioski. Następnie, już po ukraińskiej stronie, przy zbiorowej mogile w miejscu gdzie przed wojną stała gajówka Korczmin, wspólnie z osobami porządkującymi,  w krótkim nabożeństwie modlili się proboszcz z Machnówka ks. Piotr Gałczyński  i unicki ksiądz z ukraińskiej Korczivki. Również tutaj przedstawiciele władz gminy Ulhówek  oraz Przewodnicząca Rady w Korczivce złożyli wieńce, kwiaty oraz zapalili znicze. Uroczystości w niedzielę rozpoczął montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów gimnazjum. Po jego zakończeniu wójt gminy Łukasz Kłębek powitał przybyłych i wygłosił okolicznościowe przemówienie, po którego zakończeniu sierżant sztabowy SG Piotr Wiciński z PSG Kryłów odczytał Apel Pamięci. Mszę świętą w intencji ofiar i kazanie wygłosił ks. Piotr Gałczyński – miejscowy proboszcz, który powiedział między innymi, że to, co dzieje się w chwili obecnej za naszą wschodnią granicą może być...