Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na terenie działalności Delegatury KBW w Zamościu

Z dniem 19 lutego 2018 r.,  weszła  w  życie  uchwała  Państwowej  Komisji  Wyborczej w  sprawie  określenia  liczby,   trybu   i   warunków   powoływania   urzędników   wyborczych. W związku z  powyższym  Delegatura  Krajowego  Biura  Wyborczego  w  Zamościu  informuję o zasadach naboru kandydatów na urzędników wyborczych na terenie Miasta Zamość, Powiatu Biłgorajskiego, Powiatu Hrubieszowskiego, Powiatu Tomaszowskiego oraz Powiatu Zamojskiego.

Urzędnik wyborczy jest powoływany przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego w danej gminie na okres 6 lat. Wykonuje swoje zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do  dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.

Kandydaci do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego muszą spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wykształcenie wyższe;
 • nie mogą być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej;
 • nie mogą wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce ich zatrudnienie;
 • nie mogą być ujęci w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem ich działania. Powyższy warunek, nie dotyczy miast na prawach powiatu;
 • nie mogą być członkami partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;
 • nie mogą być skazanymi  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • muszą pracować w organach administracji rządowej, samorządowej lub jednostkach im podległych lub przez nie Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem placówki pocztowej lub dostarczyć osobiście w godzinach urzędowania do dnia 13 marca 2018 r., na adres:

 

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu
ul. Partyzantów 3, pok. 230
22-400 Zamość

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na urzędnika wyborczego (Załącznik  do  uchwały  Państwowej  Komisji  Wyborczej  z  dnia  19  lutego  2018  r.   w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.)
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia, które nie będę spełniały  podanych powyżej wymogów i dostarczone po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu zgłoszenia do Delegatury).

Dodatkowe informację na temat naboru można uzyskać na stronie: http://zamosc.kbw.gov.pl/ oraz pod numerem telefonu: 84 638 47 03. Pełen opis rekrutacji zawiera Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określania liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

Dyrektor Delegatury KBW w Zamościu
Anna Chrzan

 

Załączniki:

 1. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określania liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych;
 2. Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego;
 3. Wyciąg z Kodeksu Wyborczego dotyczącego Korpusu Urzędników

Szkolenie dla rolników

W dniu dzisiejszym, tj. 14 lutego 2018r. w Sali Narad w Urzędzie Gminy w Ulhówku odbyło się szkolenie Zasady przyznawania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego w 2018r. oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2014 – 2020, w tym e-wniosek”.

Szkolenie przeprowadzili pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego – Pan Dariusz Kozłowski  Pani Ewa Korzeń.

Podsumowanie działalności pań z Kół Gospodyń Wiejskich

Wczoraj, tj. 11 lutego 2018r., odbyło się spotkanie będące podsumowaniem działalności pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Zorganizowane ono zostało przez Wójta Gminy Ulhówek Łukasza Kłębka i Koło Gospodyń Wiejskich w Dyniskach. Imprezę otworzył włodarz gminy Ulhówek, który bardzo chętnie wspiera wszelkiego rodzaju inicjatywy lokalne oraz Przewodnicząca KGW Dyniska, a zarazem radna, Pani Stanisława Ziober witając uczestników i zaproszonych gości.  Swoją obecnością zaszczycili nas Pani Maria Żyła – Przewodnicząca Roztoczańskiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, Wojciech Kawalec  – Wiceprzewodniczący Powiatu Tomaszowskiego, Teresa Senetra – Przewodnicząca Rady Gminy Ulhówek, Wiesław Cielica – Wiceprzewodniczący Rady Gminny Ulhówek, Agnieszka Gajda – Przewodnicząca Sołtysów, Andrzej Lisecki – Prezes Roztoczańskiego Związku Pszczelarzy, Henryk Szczupak, ks. Piotr Gałczyński, radni, sołtysi oraz zaprzyjaźnione KGW Dyniska Nowe z Panią Aleksandrą Świtką na czele.

Stoły uginały się pod ciężarem różnego rodzaju potraw i ciast przygotowanych przez KGW z terenu gminy.  Nie zabrakło również dobrego humoru i zabawy. Do tańca przygrywał nam, jak zawsze niezawodny, zespół TAKT.

Udzielając pierwszej pomocy ratujemy komuś życie, lub ocalamy go od kalectwa. W myśl tej idei panie z KGW i zaproszeni goście uczestniczyli w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej, który poprowadził Pan Jacek Sitarczyk – ratownik medyczny Pogotowia Ratunkowego w Tomaszowie Lub. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, jeśli jest się świadkiem sytuacji, w której czyjeś zdrowie lub życie ulega zagrożeniu, udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkiem i choćby dlatego należy mieć podstawowe informacje w tym zakresie. Każdemu mogą się one przydać także w przypadku, gdyby nagłej pomocy potrzebował ktoś z jego bliskich.

FERIE ZIMOWE W GMINIE ULHÓWEK

Pierwszy dzień ferii zimowych zorganizowanych w Klubie Seniora upłynął dzieciakom na zabawach, grach planszowych i zajęciach manualnych. Dzieciaki mogły wykazać się umiejętnościami plastycznymi, kolorując kolorowanki wielkoformatowe. Dużą atrakcją był turniej w piłkarzyki, w którym uczestniczył Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek. Niestety w starciu z dzieciakami poniósł sromotną klęskę. Po zaciętej grze, aby ostudzić emocje i nabrać sił wszyscy uczestnicy ferii zimowych zabrali się wspólne przygotowanie kanapek.  

Drugi dzień ferii zimowych w Klubie Seniora, pomysłodawcą i sponsorem których jest Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek, upłynął dzieciakom na tworzeniu figurek z masy solnej, przygotowywaniu sałatki owocowej oraz innych grach i zabawach. Pogoda na razie nam dopisuje więc można było poszaleć na górce. Wielką frajdą dla dzieciaków były zabawy na śniegu. Na koniec zmęczeni, zmarznięci, ale i zadowoleni uczestnicy ferii zimowych mogli delektować się własnoręcznie przygotowana gorącą czekoladą z bita śmietaną.

Kolejny dzień ferii za nami. Jak zwykle nie zabrakło dobrej zabawy i humoru. Pogoda również nam sprzyjała. Po szaleństwach na śniegu gorąca zupka, przygotowana przez Panie z Klubu Seniora, smakowała wyjątkowo. Nie zawiódł również Wójt Gminy Ulhówek, który przybył by rozegrać z rewanż w piłkarzyki. Tym razem dzieciaki dały Panu Wójtowi fory, by przynajmniej przez chwilę mógł cieszyć się ze zwycięstwa. Oczywiście, w tym dniu, nie mogło zabraknąć pączków. A tych, dzięki naszym sponsorom, dzieciaki miały pod dostatkiem. Dziękujemy za pyszne słodkości Pani Stanisławie Szmydkiej i sklepowi Stokrotka.

Ostatni dzień ferii niestety już za nami. Dziękujemy Pani Magdzie Kruczyńskiej za opiekę nad dziećmi i zorganizowanie ciekawych zajęć.

Zorganizowanie ferii zimowych przez Wójta Gminy Ulhówek i Klub Seniora to świetny pomysł i wspaniała alternatywa na spędzenie czasu wolnego.

PIERWSZA POMOC – TO PROSTE!

Udzielając pierwszej pomocy ratujemy komuś życie, lub ocalamy go od kalectwa. W myśl tej idei uczestniczyliśmy w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanym 31 stycznia 2018r. w Urzędzie Gminy w Ulhówku. To już kolejna inicjatywa Wójta Gminy Ulhówek w trosce o życie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy.

Warto sobie uświadomić, że pierwszej pomocy może udzielić każdy. Nie jest do tego niezbędne wykształcenie medyczne czy ukończenie wielogodzinnych kursów. Wiedza z zakresu pierwszej pomocy zawiera podstawy niezbędne do określenia stanu osoby poszkodowanej a praktyczne działanie obejmuje kilka prostych do wykonania czynności.
Udzielanie pierwszej pomocy powinno być nieodłączną umiejętnością każdego człowieka. Uporządkowane czynności ratunkowe pozwalają przygotować poszkodowanego do profesjonalnych działań medycznych i zwiększają szansę pacjenta na przeżycie.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę „EXPERTUS” z Lublina a praktyczne informacje przekazała pani Magda Plisiecka – Pawelec.

Z nowym komendantem po nową placówkę SG w Ulhówku

 We wtorek, 30 stycznia 2018r., delegacja z Urzędu Gminy w Ulhówku w składzie: Wójt Gminy Ulhówek – Łukasz Kłębek, sekretarz Gminy Ulhówek – Alina Konefał – Pilip, skarbnik Gminy Ulhówek – Alina Pukaluk udała się z misją „BUDOWA NOWEJ PLACÓWKI SG W ULHÓWKU” do komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. Jacka Szcząchora.


Rozmowy przebiegły bardzo pomyślnie. Nowy komendant obiecał, że ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby ta inwestycja została zrealizowana. Włodarz Gminy Ulhówek, Łukasz Kłębek, również zaoferował wyasygnowanie w budżecie gminy znacznych środków finansowych na ten cel.

Miejmy nadzieję, że z nowym komendantem zostanie zrealizowany rozpoczęty już projekt budowy nowej placówki SG w Ulhówku.

 

Szkolenie „DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ GOSPODARSTW”

W poniedziałek, tj. 29 stycznia 2018r., w Urzędzie Gminy w Ulhówku odbyło się szkolenie dla rolników z trzech gmin: Telatyn, Dołhobyczów i Ulhówek. Szkolenie „DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ GOSPODARSTW” poprowadził pan Artur Banach – wieloletni pracownik doradztwa rolniczego, od 2009r. właściciel firmy wykonującej wnioski i projekty z UE, który przybył na zaproszenie Wójta Gminy Ulhówek Łukasza Kłębka.

Podczas szkolenia poruszane były takie tematy jak: modernizacja gospodarstw rolnych, restrukturyzacja małych gospodarstw, premie dla młodych rolników, premie na działalność gospodarczą.

Miejmy nadzieję, że wielu rolników, nie tylko z naszej gminy, będzie mogło skorzystać z dotacji.

Gminne Obchody Dnia Babci i Dziadzia

28 stycznia 2018r. to dzień, w którym babcie i dziadkowie z terenu gminy mogli wspólnie spotkać się by świętować Dzień Babci i Dziadzia.

Spotkanie seniorom umilił występ kabaretu „Aluzja” z Tomaszowa Lubelskiego  i recital w wykonaniu Julki Nowak, uczennicy tutejszego gimnazjum.

Organizatorem i pomysłodawcą spotkania był Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek, natomiast słodki poczęstunek i piękny tort przygotowały panie z Klubu Seniora w Ulhówku z panią Stanisławą Szmydką na czele.

Spotkanie Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Ulhówek

25 stycznia 2018r. w Urzędzie Gminy w Ulhówku odbyło się spotkanie przewodniczących i przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy Ulhówek.

W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Ulhówek – Łukasz Kłębek, Przewodnicząca Gminnej Rady KGW w Ulhówku – Maria Żyła oraz przewodnicząca Rady Gminy – Teresa Senetra.

Podczas zebrania Pani Maria Żyła przedstawiła krótki rys historyczny z działalności KGW na terenie naszej gminy. Zostały omówione sprawy bieżące dotyczące działalności Kół Gospodyń Wiejskich, dyskutowano również o najbliższych planowanych uroczystościach.
Wójt Gminy Ulhówek, z nieskrywaną satysfakcją, poinformował również, że w dniu dzisiejszym zostaną utworzone i zarejestrowane dwa nowe KGW (Magdalenka i Rzeplin Osada). Niewiele gmin może poszczycić się aktywnie działającymi 16 Kołami Gospodyń Wiejskich.

Dzień Babci i Dziadka w grupie 6-latków

Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, oni czynią dzieciństwo udanym i szczęśliwym. Dla swych wnuków mają zawsze czas, umieją pocieszyć, są cierpliwi, zawsze lepiej rozumieją a przede wszystkim bezgranicznie kochają. Dla nich wnuczęta są radością życia. Dlatego w podzięce za ich wielkie serce, w dniu 25 stycznia 2018r. grupa 6 – latków razem z Panią Aliną Budzyńską, przygotowała spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Seniorzy mogli podziwiać umiejętności swych wnuków prezentujących wiersze, piosenki i tańce. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role. W ten sposób mogli podziękować za trud włożony w ich wychowanie.

Występy przedszkolaków podziwiali również Dyrektor Pani Jadwiga Teterycz i Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek, który otrzymał szczególne podziękowanie za wsparcie finansowe jakiego udzielił grupie „O” przy zakupie strojów do Tańca Śnieżynek.

Na koniec wszystkie wnuczęta obdarowały swoich bliskich własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Goście ze wzruszeniem patrzyli na swoje pociechy i wielkimi brawami dziękowali za występy. Dopełnieniem spotkania był poczęstunek oraz wspaniały tort przygotowany przez rodzica jednego z przedszkolaków Pana Adama Iskierkę. Atmosfera była uroczysta, podniosła i pełna radości.

Jeszcze raz wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy 100 lat!!!

Strona 5 z 24« Pierwsza...34567...1020...Ostatnia »
Ulhówek
21°
pochmurno z przejaśnieniami
wilgotność: 72%
wiatr: 5m/s płn.
Max: 24 • Min: 24
25°
Wt
25°
Śr
25°
Czw
Weather from OpenWeatherMap

Kalendarz

Lipiec 2018
P W Ś C P S N
« Cze    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031