Tarnoszyn Dla Niepodległej

9 listopada 2018r. uroczystości w Tarnoszynie rozpoczęły cykl trzydniowych obchodów  Dla Niepodległej. W kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa ks. Władysław Gudz odprawił Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Ulhówek, który mówił, że „Musimy myśleć także o przyszłości, aby to co dali nam nasi przodkowie nie zostało nam ograniczone, żebyśmy tych wartości nie zostali pozbawieni. Dzisiejszy udział w uroczystości to także praktyczna lekcja historii, którą wspólnie tworzymy. Wdzięczność i wieczność o zmarłych trwa dotąd dopóki trwa o nich pamięć”. Uroczysta akademia w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Tarnoszynie i występ „Tarniny” to była uczta dla ducha. Dalsza część obchodów odbyła się przed pomnikiem pomordowanych  mieszkańców Tarnoszyna, gdzie przedstawiciele władz gminnych, służb mundurowych, młodzieży ze szkół a także zwykli mieszkańcy złożyli hołd wszystkim Obrońcom Ojczyzny poprzez uroczyste wciągnięcie flagi na maszt, odśpiewanie hymnu, złożenie biało -czerwonej wiązanki kwiatów i zapalenie setki biało – czerwonych lampionów. Na pamiątkę 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę posadzono również Dęby Niepodległości.    ...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczyca

W dniu 12 października 2018 r. odbył się końcowy  odbiór  robót  budowlanych  drogi  i jednocześnie  przekazano do użytku  drogę  gminną  nr 111927L  w miejscowości Rzeczyca o łącznej dł. 2827 mb  i szerokości 5,5m. Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 111927L  o długości 2,827 km w miejscowości Rzeczyca” zrealizowane   w ramach “ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W ramach przebudowy zostały wykonane roboty przygotowawcze na długości 2,827km; na długości 2,042 km poszerzono jezdnię do szerokości 2,75 m; zmodernizowano skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3522L,  z drogą gminną nr 112006L,  wybudowano  chodnik o długości 930mb; ułożono nawierzchnię  z mieszanek mineralno-bitumicznych na całej długości  o grubości 4 cm warstwa wiążąca + 3cm warstwa ścieralna, przebudowano 64 zjazdów indywidualnych i 7 zjazdy publiczne; wykonano przepusty drogowe Fi 50-510m, Fi 80-10m, Fi 60- 9m, wykonano odwodnienie drogi za pomocą rowów o długości 2806mb.,  wykonano przejścia dla pieszych wraz z aktywnym oznakowaniem – 11m2; utwardzono plac o pow. 220m²; wiaty przystankowe z peronem – 2 szt., ustawiono  11szt. pionowych  znaków drogowych oraz  2 znaki aktywne, pomalowano przejścia dla pieszych; wykonano roboty wykończeniowe tj. plantowanie poboczy i obsianie poboczy i skarp trawą. W wyniku przebudowy drogi wzrosła nośność drogi do 80kN/oś. Kwalifikowany koszt realizacji zadania wynosi  –  2 717 692,55 zł. Kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi  – 1 358 846,00 zł. Wkład własny  Gminy Ulhówek wynosi  – 1 358 846,55 zł.  ...

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Usuń azbest – Przewodnik Krok pop kroku. Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.  ...

„Czyste powietrze”

Informuje się, że w dniu 19 października 2018r. /piątek/ o godz. 18.00 w świetlicy w Ulhówku przy ul. Przemysłowej 10 /dawne wideo/ resort środowiska przeprowadzi spotkanie dla mieszkańców gminy Ulhówek dotyczące realizacji programu priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”. Resort chce poinformować jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Podstawowym celem programu priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków...

XIX BIEG SOBIBORSKI Pamięci Ofiar Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze

R E G U L A M I N XIX BIEGU SOBIBORSKIEGO Pamięci Ofiar Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze na trasie 12,500 km SOBIBÓR – WŁODAWA 14 października 2018 r. 1. CEL: – pamięć o ofiarach pomordowanych w hitlerowskim obozie zagłady – upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży, – promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich, – propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia – popularyzacja biegania wśród mieszkańców – wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych w biegach ulicznych oraz biegu głównym – kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe, – integracja środowiskowa, – promocja miasta i regionu 2. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 22-200 Włodawa, ul. Szkolna 4 tel./fax 082/ 5722 – 584, www.mosir.wlodawa.eu , adres e-mail:mosir.wlodawa@gmail.com 3. TERMIN I MIEJSCE: 14 października 2018 r. BIEG GŁÓWNY – Sobibór – Włodawa start godz. 12.00 w Sobiborze przy Pomniku Pamięci Ofiar Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady – wyjazd na start z Włodawy ul. Rynek obok Czworoboku (biuro zawodów) ok godz. 10.00 – 11.00 BIEGI SZKOLNE – godz. 10.30 – 12.30 wokół Czworoboku przy ul. Rynek 4. OPŁATA STARTOWA 1. Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości 40 zł. 2. Elektroniczne zgłoszenia można przesyłać do dnia 07.10.2018 r. po tym terminie (od 08.10.2018 r. do 14.10.2018 r.) opłata wynosi 60 zł. 3. Osobom zgłoszonym po 07.10.2018 r. nie gwarantujemy koszulki. Ilośc koszulek jest ograniczona. 4. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej. 5. Opłatę startową należy wpłacić przelewem na konto: 92 1240 2249 1111 0010 2926 0820 w tytule przelewu należy wpisać: opłata startowa XIX Bieg Sobiorski, imię i nazwisko...