Dożynki w Machnówku

Zgodnie z tradycją po zakończeniu żniw przyszedł czas na dożynki. Tegoroczne zorganizowano w parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Machnówku. Były to jednocześnie dożynki gminne. W niedzielne południe 31 sierpnia korowód dożynkowy prowadzony przez sołtysa wsi Andrzeja Króla oraz Halinę Górnicką przy śpiewie okolicznościowych piosenek udał się do miejscowej świątyni na zasadniczą i najważniejszą część uroczystości; dziękczynną mszę świętą. Delegacje z poszczególnych wiosek ustawiły przy ołtarzu przyniesione wieńce, chleby i inne wypieki. Starostowie dożynek Danuta Lis z Machnówka i Tomasz Pawłowski z Korczmina przekazali Wójtowi Gminy Ulhówek Łukaszowi Kłębkowi piękny bochen chleba. Wójt podziękował za ten dar i obiecał, że najważniejszym jego staraniem i działaniem będzie,aby tego chleba nie zabrakło nikomu z mieszkańców gminy.Następnie powitał wszystkich przybyłych i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Uroczystą liturgię oraz kazanie wygłosił ks. Wiesław Mokrzycki – Dziekan Dekanatu Tarnoszyn. Mówił o trudzie pracy na roli, niemożliwości przewidzenia ilości i jakości zbiorów, ale także o świętowaniu dnia pańskiego. Wskazywał również ,że praca powinna być rozpoczynana i wykonywana w Imię Pańskie, aby Pan Bóg jej błogosławił. Nawiązał także do sytuacji za wschodnią granicą Polski, którą widać przez otwarte drzwi świątyni. Zakończenie walk i pomoc tym najsłabszym, którzy najbardziej cierpią przy wszystkich konfliktach powinna być najważniejszym zadaniem rządzących. Po zakończeniu mszy starostowie dożynek oraz gospodynie z poszczególnych sołectw częstowali wszystkich chlebem oraz różnymi wypiekami. Korowód dożynkowy udał się następnie na boisko, gdzie odbywała się część festynowa. KRUS PT w Tomaszowie Lubelskim zorganizował tradycyjny konkurs dla rolników, na scenie zaprezentowały się „Złote Kłosy”, „Tarnina”, „Jaśmin”, kapela „Wygibusy”z Biłgoraja. Chętni mogli popływać kajakiem lub rowerem wodnym po stawie. Wieczorem odbyła się zabawa...

Uroczystości w Korczminie-Staivce

Już po raz 11 w ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa obyły się odpustowe uroczystości w Korczminie-Staivce. Zgodnie z tradycją najpierw modlono się w Korczminie, skąd procesyjnie z ikoną udano się w kierunku granicy. Po odprawie granicznej pątników z Polski, których prowadzili Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kębek, Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Senetra oraz Sekretarz Gminy Alina Konefał-Pilip powitali przedstawiciele lokalnych władz ukraińskich i tamtejszego kościoła greckokatolickiego.  Nabożeństwo ekumeniczne odprawili wspólnie ks. Stefan Batruch, Bohdan Hrynda, Roman Woźniak(kapelan ukraińskich pograniczników), Iwan Korycki oraz proboszczowie z Machnówka i Żniatyna. W uroczystościach wzięli również udział przedstawiciel starosty tomaszowskiego Robert Kuźniarz i Wójt Gminy Bełżec – Andrzej Adamek. Zarówno w kazaniu, jak i później w krótkich przemówieniach gości najważniejsze były apele o zaprzestanie walk i pokój nie tylko na wschodzie Ukrainy ale wszędzie tam, gdzie giną niewinni ludzie. Po zakończeniu uroczystości  wszystkich jej uczestników zaproszono na posiłek przygotowany przez Centrum Integracji Społecznej w...