Środy z Funduszami Europejskimi

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, Lokalny Punkt Informacyjny  w Zamościu informuje, iż organizuje spotkanie informacyjne  w ramach cyklu „Środy z Funduszami Europejskimi”. Spotkanie odbędzie się w Zamościu,  w dniu 2 września 2015 r. i  będzie poświęcone możliwościom wsparcia unijnego dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020 w ramach programów krajowych oraz Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem środków na badania i rozwój oraz innowacje. Udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele Lubelskiej Agencji Wspierania przedsiębiorczości – instytucji ogłaszającej konkursy dla przedsiębiorców w ramach RPO WL. Spotkanie odbędzie się w godz. 10.00 – 13.30 w Sali konferencyjnej A (siedziba Delegatury Urzędu Wojewódzkiego) w Zamościu przy ul Partyzantów 3 Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia proszę kierować do dnia 31.08.br.  za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.rpo.lubelskie.pl (Zakładka:  udział w szkoleniach –  http://rpo.lubelskie.pl/wydarzenie-37-sroda_z_funduszami_w_zamosciu.html) lub telefonicznie:  84 6380267   Serdecznie zapraszamy Oddział Funduszy Europejskich Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Partyzantów 94 22-400...

OGŁOSZENIE

 Urząd Gminy Ulhówek zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie przez rolników oświadczeń na temat poniesionych strat w uprawach w związku z występującą na terenie gminy Ulhówek suszą. Oświadczenie zawierające dane gospodarstwa, rodzaj uprawy i szacunkową wielkość poniesionych strat prosimy składać od PONIEDZIAŁKU 17.08.2015r. do UG Ulhówek w pokojach 6, 7 lub w sekretariacie tel. 84 6616004 wew.21 . DRUKI OŚWIADCZEŃ  DOSTĘPNE NA STRONIE GMINY, W URZĘDZIE GMINY ORAZ U SOŁTYSÓW Druk do...

Dni Dobrosąsiedztwa – 2015 „Pamięć, która łączy” 28 -30 sierpnia 2015 r. Korczmin-Liski/Białystok/Ulhówek/Krzywica-Bełz

28 sierpnia (piątek) 2015 r., Korczmin Uroczystości na granicy ku czci Matki Bożej Korczmińskiej 9.00 – spotkanie uczestników 9.30 – Nabożeństwo do Bogurodzicy w cerkwi w Korczminie, procesja z pod zabytkowej cerkwi  do cudownego źródełka na granicy 10.30 – spotkanie na granicy, uroczyste otwarcie granicy, powitanie gości 11.00 – uroczysta Liturgia przy cudownym źródełku, poświęcenie wody 12.00 – program artystyczny: występy zespołów folkowych, Jarmark twórców ludowych 18.00 – zamknięcie tymczasowego przejścia granicznego w Korczminie   29 sierpnia (sobota) 2015 r., Liski/Białystok/Ulhówek/Krzywica 11.00 – Msza Święta w cerkwi i modlitwa za zmarłych w Liskach 12.30 – uczczenie pamięci ks. Ripeckiego na cmentarzu w Liskach, przejście do wsi Białystok 13.00 – modlitwa za zmarłych we wsi Białystok, poświęcenie wody w źródle w miejscu odpustowym 15.00 – modlitwa za zmarłych na cmentarzu w Krzywicy 16.00 – modlitwa za zmarłych na cmentarzu w Ulhówku spotkanie integracyjne 19.00 – zamknięcie tymczasowego przejścia granicznego w Korczminie   30 sierpnia (niedziela) 2015 r. –  Bełz/Korczmin 9.00 – Msza Święta w cerkwi pw. Św. Mikołaja w Bełzie (Ukraina) 11.30 – Festiwal baniek mydlanych dla dzieci w Bełzie 12.00 – Modlitwa za pokój w różnorodności z udziałem ukraińskich, polskich oraz żydowskich wspólnot 12.30 – Wiec na majdanie za eurointegrację Ukrainy 13.30 – Program artystyczno-kulturalny «MillenniumFolkFest» z udziałem przedstawicieli polskich, ukraińskich i żydowskich zespołów w Bełzie 14.45 – Dziecięcy euromaraton rowerowy „Dzieci za pokój” w Bełzie 15.30 – poczęstunek specjałami lokalnej kuchni nadbużańskiej w Bełzie 19.00 – zamknięcie tymczasowego przejścia granicznego w...