OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY ULHÓWEK INFORMUJE, ŻE  DZIEŃ 24 GRUDNIA 2015r. (WIGILIA) JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY ULHÓWEK ORAZ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ULHÓWKU. W PILNYCH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH URZĘDU STANU CYWILNEGO PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PANIĄ HALINĄ MACHALSKĄ zam. RZECZYCA 52a TEL. 516 120...

Informacje

Otwarty konkurs ofert na zadania pn. „ Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem” Otwarty konkurs ofert na zadania pn. „ Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ulhówek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PSOUU w Tomaszowie Lubelskim” Otwarty konkurs ofert kierowany do klubów sportowych na zadania w sferze upowszechniania kultury fizycznej i...