Informacje

Otwarty konkurs ofert na zadania pn. „ Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem” Otwarty konkurs ofert na zadania pn. „ Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ulhówek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PSOUU w Tomaszowie Lubelskim” Otwarty konkurs ofert kierowany do klubów sportowych na zadania w sferze upowszechniania kultury fizycznej i...