Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert kierowany do klubów sportowych na zadania w sferze upowszechniania kultury fizycznej i...

Dziękowali za plony

W niedzielę 28 sierpnia rolnicy z Gminy Ulhówek dziękowali za tegoroczne plony. Uroczystości dożynkowe zostały połączone z 13 edycją Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa Korczmin- Stajivka 2016. Tradycyjnie obchody rozpoczęły się od nabożeństwa w Korczmińskiej cerkwi, stąd wierni procesyjnie, niosąc kopię ikony Matki Boskiej Korczmińskiej, udali się w kierunku granicy. Mszę przy cudownym źródełku odprawił bp Mychjło Kołtun – ordynariusz Sokalsko – Żółkiewski. Następnie goście z Polski oraz liczna grupa przedstawicieli władz ukraińskich przekroczyła granicę, aby wziąć udział w Gminnych Dożynkach Korczmin 2016. W tym czasie po ukraińskiej stronie granicy trwał festyn. Korowód dożynkowy prowadzony przez starostów dożynek : Sylwię Baran i Mariusza Klimańskiego przeszedł na boisko , gdzie zaplanowano uroczystości. Starostowie dożynek przekazali tradycyjny bochen chleba Wójtowi Łukaszowi Kłębkowi. Po nich tradycyjny korowaj przekazali wójtowi  goście z Ukrainy. Po powitaniu przybyłych, wśród których byli m.in. JE ks. bp Marian Rojek, Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Kawalec, radni Rady Gminy Ulhówek na czele z Przewodniczącą Teresą Senetra, sołtysi, poczty sztandarowe szkół i OSP z terenu gminy, poczet sztandarowy ZG PSL w Ulhówku, goście z Ukrainy Wasyl Bojko z Sokala i Halina Sidelnik z Korcziwki, a przede wszystkim rolnicy i członkowie ich rodzin, ; wójt wygłosił okolicznościowe przemówienie. Uroczystą mszę dożynkową w intencji rolników odprawił i kazanie wygłosił bp Marian Rojek. Nawiązał w nim do odczytanego fragmentu Ewangelii mówiąc między innymi: „… Pierwszym uczynkiem miłosiernym jest nakarmienie głodnych. Trudno jest nam zrozumieć dzisiaj głód, jaki był udziałem naszych przodków, czy też jest współcześnie udziałem wielu mieszkańców najbiedniejszych krajów świata. Jest wprost przeciwnie; coraz więcej żywności marnujemy i nie szanujemy tego, co pozostało. Jedynie starsi ludzie potrafią jeszcze schylić się...