Zarządzenie Nr 21/2017

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Ulhówku