Zarządzenie nr 25.2017

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Ulhówku.