Informacja

o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Publicznych w Ulhówku.