Pielgrzymowali po raz trzynasty

Pielgrzymowali po raz trzynasty

Już po raz XIII zorganizowana została przez parafię w Dyniskach i władze gminy Ulhówek pielgrzymka do Uhnowa z racji uroczystości odpustowych ku czci św. Antoniego. Tegoroczne obchody połączone były z jubileuszem 50 lecia istnienia parafii oraz 25 lecia konsekracji nowej świątyni. Do tych rocznic nawiązywała pamiątkowa plakietka, którą otrzymał każdy uczestnik pielgrzymki. W sobotę 10 czerwca po modlitwie  oraz przypomnieniu celu i zasad pielgrzymki grupa ruszyła w kierunku czasowego przejścia granicznego na Ulikowie. Stopniowo dołączali kolejni pielgrzymi; także na rowerach. Ostateczne uformowanie grupy pielgrzymkowej nastąpiło po zakończeniu odprawy paszportowej. Dla tych, którzy z powodów zdrowotnych nie mogli iść, strona ukraińska przygotowała autokar. Powitanie nastąpiło tradycyjnie u umownych bram miasta, skąd wszyscy udali się do kościoła. Liturgię po polsku i ukraińsku sprawował oraz kazanie wygłosił o. Sławomir Zieliński – franciszkanin z parafii pw. św. Antoniego we Lwowie. We mszy uczestniczyli także kapłani z Rawy Ruskiej, Wasylowa Wielkiego oraz z miejscowych kościołów; prawosławnego i grekokatolickego. o. Bohdan Grynda wziął później udział w nabożeństwie ekumenicznym na cmentarzu grzebalnym. Niedzielną sumę odpustową w Dyniskach sprawował i okolicznościowe kazanie wygłosił bp Mariusz Leszczyński. W koncelebrze liturgii uczestniczyli również poprzedni proboszczowie; Mieczysław Nicpoń i Piotr Lizakowski. Innym stan zdrowia lub obowiązki duszpasterskie nie pozwoliły wziąć udziału w obchodach jubileuszu parafii. Ksiądz biskup poświęcił także tablicę upamiętniającą ks. Jana Łazarowicza – pierwszego proboszcza parafii...

Piknik w Machnówku

W niedzielę 4 czerwca Machnówek gościł strażaków z całej gminy oraz dzieci. Związane to było ze zorganizowanym wspólnie Gminnym Świętem Strażaka oraz Dniem Dziecka. Świętowanie rozpoczęła msza święta w intencji strażaków. Ciąg dalszy obchodów został zaplanowany i realizowany przy świetlicy wiejskiej. Komendant Gminny ZOSP RP w Ulhówku dh Janusz Myszkowski złożył meldunek o gotowości pododdziałów do przeglądu, a następnie wydał komendę podniesienia flagi na maszt. W krótkim wystąpieniu wójt podziękował strażakom za ich zaangażowanie w działalność ratownicz-gaśniczą, a także działalność na niwie społecznej i współodpowiedzialność za sprawy społeczności lokalnej, czego przykładem jest pomoc strażaków podczas różnych imprez i festynów. Na boisku funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówek Chłopiatyn i Lubycza Królewska zaprezentowali sprzęt używany przy patrolowaniu i ochronie granicy, a także próbkę możliwości psa. Wszyscy chętni, a szczególnie dzieci, mogli korzystać z bezpłatnych przejażdżek rowerami wodnymi, kajakami i łódkami. Przybyłym serwowano grochówkę. Były stoiska z lodami, napojami i słodyczami. Na scenie zaprezentowały się : Kabaret „Aluzja” z Tomaszowa Lubelskiego, „Tarnina” z Tarnoszyna, „Jaśmin” z Rzeplina i „Fermata” z Telatyna. Piknik zakończyła zabawa z zespołem „TAKT”....