PIERWSZA POMOC – TO PROSTE!

Udzielając pierwszej pomocy ratujemy komuś życie, lub ocalamy go od kalectwa. W myśl tej idei uczestniczyliśmy w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanym 31 stycznia 2018r. w Urzędzie Gminy w Ulhówku. To już kolejna inicjatywa Wójta Gminy Ulhówek w trosce o życie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Warto sobie uświadomić, że pierwszej pomocy może udzielić każdy. Nie jest do tego niezbędne wykształcenie medyczne czy ukończenie wielogodzinnych kursów. Wiedza z zakresu pierwszej pomocy zawiera podstawy niezbędne do określenia stanu osoby poszkodowanej a praktyczne działanie obejmuje kilka prostych do wykonania czynności. Udzielanie pierwszej pomocy powinno być nieodłączną umiejętnością każdego człowieka. Uporządkowane czynności ratunkowe pozwalają przygotować poszkodowanego do profesjonalnych działań medycznych i zwiększają szansę pacjenta na przeżycie. Szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę „EXPERTUS” z Lublina a praktyczne informacje przekazała pani Magda Plisiecka –...

Z nowym komendantem po nową placówkę SG w Ulhówku

 We wtorek, 30 stycznia 2018r., delegacja z Urzędu Gminy w Ulhówku w składzie: Wójt Gminy Ulhówek – Łukasz Kłębek, sekretarz Gminy Ulhówek – Alina Konefał – Pilip, skarbnik Gminy Ulhówek – Alina Pukaluk udała się z misją „BUDOWA NOWEJ PLACÓWKI SG W ULHÓWKU” do komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. Jacka Szcząchora. Rozmowy przebiegły bardzo pomyślnie. Nowy komendant obiecał, że ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby ta inwestycja została zrealizowana. Włodarz Gminy Ulhówek, Łukasz Kłębek, również zaoferował wyasygnowanie w budżecie gminy znacznych środków finansowych na ten cel. Miejmy nadzieję, że z nowym komendantem zostanie zrealizowany rozpoczęty już projekt budowy nowej placówki SG w Ulhówku....

Szkolenie „DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ GOSPODARSTW”

W poniedziałek, tj. 29 stycznia 2018r., w Urzędzie Gminy w Ulhówku odbyło się szkolenie dla rolników z trzech gmin: Telatyn, Dołhobyczów i Ulhówek. Szkolenie „DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ GOSPODARSTW” poprowadził pan Artur Banach – wieloletni pracownik doradztwa rolniczego, od 2009r. właściciel firmy wykonującej wnioski i projekty z UE, który przybył na zaproszenie Wójta Gminy Ulhówek Łukasza Kłębka. Podczas szkolenia poruszane były takie tematy jak: modernizacja gospodarstw rolnych, restrukturyzacja małych gospodarstw, premie dla młodych rolników, premie na działalność gospodarczą. Miejmy nadzieję, że wielu rolników, nie tylko z naszej gminy, będzie mogło skorzystać z...

Gminne Obchody Dnia Babci i Dziadzia

28 stycznia 2018r. to dzień, w którym babcie i dziadkowie z terenu gminy mogli wspólnie spotkać się by świętować Dzień Babci i Dziadzia. Spotkanie seniorom umilił występ kabaretu „Aluzja” z Tomaszowa Lubelskiego  i recital w wykonaniu Julki Nowak, uczennicy tutejszego gimnazjum. Organizatorem i pomysłodawcą spotkania był Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek, natomiast słodki poczęstunek i piękny tort przygotowały panie z Klubu Seniora w Ulhówku z panią Stanisławą Szmydką na...

Spotkanie Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Ulhówek

25 stycznia 2018r. w Urzędzie Gminy w Ulhówku odbyło się spotkanie przewodniczących i przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy Ulhówek. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Ulhówek – Łukasz Kłębek, Przewodnicząca Gminnej Rady KGW w Ulhówku – Maria Żyła oraz przewodnicząca Rady Gminy – Teresa Senetra. Podczas zebrania Pani Maria Żyła przedstawiła krótki rys historyczny z działalności KGW na terenie naszej gminy. Zostały omówione sprawy bieżące dotyczące działalności Kół Gospodyń Wiejskich, dyskutowano również o najbliższych planowanych uroczystościach. Wójt Gminy Ulhówek, z nieskrywaną satysfakcją, poinformował również, że w dniu dzisiejszym zostaną utworzone i zarejestrowane dwa nowe KGW (Magdalenka i Rzeplin Osada). Niewiele gmin może poszczycić się aktywnie działającymi 16 Kołami Gospodyń...