Konkurs „Moda na odblaski”

20 listopada 2018r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lub. odbył się konkurs „Moda na odblaski” . W konkursie udział wzięło 16 zawodników ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Tarnoszynie zajmując zaszczytne II miejsce. Gratulujemy uczniom i opiekunowi Pani Weronice Stochmal wyniku. Nagrody dla zwycięzców ufundował Wójt Gminy Ulhówek Łukasz...

Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Ulhówek

Podczas  Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Ulhówek, która odbyła się 21 listopada br. nowi Radni Rady Gminy Ulhówek otrzymali od Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Ulhówku Pani Kazimiery Bartosz zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Wybrany został również Przewodniczący Rady Gminy Ulhówek w osobie Pani Stanisławy Ziober oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ulhówek – Jolanta Dymek. Ślubowanie złożył także Łukasz Kłębek i tym samym objął stanowisko Wójta Gminy Ulhówek. W skład Rady Gminy Ulhówek na kadencję 2018-2023 weszli: Bałka Krzysztof, Buczkowska Joanna Maria, Dąbrowski Paweł Ireneusz, Dymek Jolanta Janina, Górnicki Wiesław Zenon, Górnik Leszek Roch, Kuźniarz Elżbieta Małgorzata, Lis Danuta Maria, Lorek Łukasz Michał, Łąkowska Magdalena, Malec Henryk Józef, Węzińska Halina Henryka, Wojnar Daniel Jan, Ziober Stanisława, Zwolak Marta Henryka. Przed sesją Rady Gminy w intencji samorządowców w Kościele Parafialnym pw. Św. M. M. Kolbego w Ulhówku wspólnie z radnymi i sołtysami modlili się ks. Wiesław Mokrzycki i ks. Stanisław...

Ulhówek dla Niepodległej

Obchodzone 11 listopada Święto Niepodległości w tym roku miało szczególnie uroczysty charakter, ponieważ mija sto lat, od kiedy Polska odzyskała swoją państwowość. Główne gminne obchody miały miejsce w Ulhówku. Rozpoczęły się one uroczystym przemarszem pocztów sztandarowych, zaproszonych gości, przedstawicieli władz samorządowych i mieszkańców spod budynku Urzędu Gminy. Przed kościołem wszystkich powitał i do wspólnego świętowania zaprosił ksiądz proboszcz Stanisław Tymosz. „Pododdział Baczność!! Na prawo patrz!” … tą komendą oraz złożeniem meldunku  o gotowości rozpoczęła się uroczystość obchodów Dla Niepodległej w Ulhówku. Meldunek złożył Komendant  Gminny ZOSP RP w Ulhówku druh Janusz Myszkowski a odbierał Prezes Gminnego Związku Ochotniczych Straży RP w Ulhówku  z zarazem Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek. Następnie poczet flagowy w takt Hymnu Państwowego wciągnął biało-czerwoną flagę na maszt. Akademia  w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Ulhówku wzbudziła mnóstwo refleksji i wielu sercach wywołała wzruszenie. Występ uczniów nagrodzony został gromkimi brawami. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek witając zaproszonych gości, poczty sztandarowe, uczniów oraz wszystkim mieszkańców. W swoim wystąpieniu podkreślił, że udział w dzisiejszej uroczystości jest potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy walczyli o wolną, niepodległą Ojczyznę. Wyraz wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy w walce poświęcili  to co najcenniejsze dla każdego człowieka – oddali swoje życie, z miłości do kraju i wiary w zwycięstwo. Po uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, którą odprawił ksiądz proboszcz Stanisław Tymosz, wszyscy udali się parku, aby na pamiątkę tych podniosłych wydarzeń  posadzić Dąb Niepodległości. Dzień ten dla wielu był lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce....

Ogień Niepodległości

Wieczorem 10 listopada w Tarnoszynie, tak jak w całej Polsce, zapłonęło ognisko przy którym celebrowaliśmy pamiętne wydarzenia z historii Polski, prowadzące do odzyskania niepodległości. Palenie Ognia Niepodległości było zaproszeniem do wielopokoleniowego świętowania odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości, zdobytej wiele lat temu i ciągle utrzymywanej pracą Narodu w czasach dzisiejszych. Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy rozpaleniem ogniska i odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek, który w krótkim wystąpieniu przypomniał cel uroczystości. Odczytał on również Odezwę Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Wspólne  świętowanie, pieczenie kiełbasek, śpiewy i puszczanie biało – czerwonych lampionów trwało do późnych godzin nocnych. Ogień Niepodległości miał  ochronić  od  zapomnienia  pamięć o bohaterach i wydarzeniach, które wpłynęły na odzyskanie przez naród polski niezawisłego i wolnego państwa, miał również przypominać nam o poświęceniu wielu pokoleń Polaków, poświęceniu, dzięki któremu możemy żyć w wolnej niepodległej Polsce. Dziękujemy wszystkim tym, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie uroczystości a także tym, którym nie obce jest słowo patriotyzm i swoja obecnością dali temu wyraz. Serdeczne podziękowania należą się pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnoszynie Annie Giergasz, przedstawicielowi Lasów Państwowych Nadleśnictwa Mircze Leśnictwo Tarnoszyn panu Marcinowi Żołdakowi, miejscowej radnej a zarazem przewodniczącej KGW Joannie Buczkowskiej, członkiniom miejscowego KGW, strażakom, mieszkańcom a przede wszystkim dzieciom i młodzieży za piękną patriotyczną postawę.                                                                                                                                                     ...

Tarnoszyn Dla Niepodległej

9 listopada 2018r. uroczystości w Tarnoszynie rozpoczęły cykl trzydniowych obchodów  Dla Niepodległej. W kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa ks. Władysław Gudz odprawił Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Ulhówek, który mówił, że „Musimy myśleć także o przyszłości, aby to co dali nam nasi przodkowie nie zostało nam ograniczone, żebyśmy tych wartości nie zostali pozbawieni. Dzisiejszy udział w uroczystości to także praktyczna lekcja historii, którą wspólnie tworzymy. Wdzięczność i wieczność o zmarłych trwa dotąd dopóki trwa o nich pamięć”. Uroczysta akademia w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Tarnoszynie i występ „Tarniny” to była uczta dla ducha. Dalsza część obchodów odbyła się przed pomnikiem pomordowanych  mieszkańców Tarnoszyna, gdzie przedstawiciele władz gminnych, służb mundurowych, młodzieży ze szkół a także zwykli mieszkańcy złożyli hołd wszystkim Obrońcom Ojczyzny poprzez uroczyste wciągnięcie flagi na maszt, odśpiewanie hymnu, złożenie biało -czerwonej wiązanki kwiatów i zapalenie setki biało – czerwonych lampionów. Na pamiątkę 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę posadzono również Dęby Niepodległości.    ...