Bezpłatne szkolenie dotyczące systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

KLOSZ EDYCJA 3 – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców Bezpłatne kursy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Planujesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy? – Powiemy, jak napisać dobry biznesplan. Chcesz zatrudnić opiekuna dziennego do swojej placówki? – Dowiesz się, jak to zrobić. Chcesz zostać dziennym opiekunem? – Poznasz wymagania i kwalifikacje, które trzeba spełnić. Więcej informacji:...