Informacja – kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła, piece na pelet

Wójt Gminy Ulhówek informuje, że Gmina rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska. Poziom dofinansowania wynosi 85% minus podatek vat. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8 %. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23 %. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet – deklaracji udziału w Projekcie. Plik z ankietą w załączeniu (poniżej). Ankiety są dostępne również w Urzędzie Gminy w pokoju nr…. Gmina będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu. Uczestnicy projektu powinni mieć zweryfikowane możliwości posadowienia wybranej instalacji OZE, optymalnych dla danego gospodarstwa domowego.   Opłaty za inspekcje terenowe: wysokość wpłaty jest równa iloczynowi ilości przeprowadzonych inspekcji dla poszczególnych źródeł OZE (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła) i kwocie odpowiadającej danej inspekcji określonej poniżej (można wpłacać za 1,2 lub 3 analizy): Dla instalacji fotowoltaicznej – 270,50 zł Dla instalacji solarnej – 265,50 zł Dla instalacji powietrznej pompy ciepła – 310 zł Dla instalacji pieców na biomasę – 260,00 zł . Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego: tel. 12 446 4297 lub mailowo: biuro@doekogroup.pl Ankiety uczestnictwa w projekcie oraz umowy na  analizę technicznych możliwości budowy źródła OZE można składać w od 10 lipca 2019 r. do  19 lipca 2019 r. Osoby które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym...