Przebudowa drogi gminnej nr 112004L w miejscowości Dyniska od km 0+000 do km 0+410,00

                Gmina Ulhówek w 2021 i 2022 roku realizuje zadanie ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO pod nazwą: RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH   Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 112004L w miejscowości Dyniska od km 0+000 do km 0+410,00 ” Całkowita wartość zadania: 566 967,60 PLN Dofinansowanie ze środków Państwowych Funduszy Celowych: 108 218,26PLN Krótki opis zadania: Długość przebudowanej drogi 410mb; szerokość nawierzchni 5,00mb. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze; roboty rozbiórkowe; roboty ziemne; wykonanie podbudowy z  tłucznia kamiennego gr. 12cm – 2357,4m²; wykonanie nawierzchni warstwa wiążąca AC11W 50/70 gr. 4cm, warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm – 2275,4m²; wykonanie 11szt. zjazdów; wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych LED; oznakowanie pionowe i poziome; plantowanie korony nasypów i poboczy. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich, wzmocnienie ich aktywności gospodarczej, poprzez rozbudowę dróg istniejących i w efekcie zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Realizacja projektu jest czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju gminy i pozwoli na: – zwiększenie dostępności komunikacyjnej dotychczasowych terenów rolniczych w wyniku realizacji projektu, – poprawa komfortu życia mieszkańców, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi, – ułatwienie dostępu do świadczonych usług oraz poprawa warunków transportu rolniczego. Przebudowa przedmiotowej drogi zaspokoi potrzebę tworzenia możliwości zatrudnienia poza rolnictwem, wspierając rozwój przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez ułatwienie dojazdu do...

Prognozy i ostrzeżenia meteorologiczne

z dnia 01.02.2023 z dnia 31.01.2023 z dnia 25.01.2023 z dnia 20.01.2023 z dnia 20.01.2023 z dnia 19.01.2023 z dnia 19.01.2023 z dnia 18.01.2023 z dnia 17..01.2023 z dnia 16.01.2023 z dnia 11.01.2023 z dnia 05.01.2023 z dnia 04.01.2023 z dnia 04.01.2023 z dnia 02.01.2023 z dnia 20.12.2022 z dnia 19.12.2022 z dnia 17.12.2022 z dnia 16.12.2022 z dnia 16.12.2022 z dnia 16.12.2022 z dnia 15.12.2022 z dnia 14.12.2022 z dnia 13.12.2002 z dnia 13.12.2022 z dnia 09.12.2022 z dnia 08.12.2022 z dnia 07.12.2022 z dnia 05.12.2022 z dnia 02.12.2022 z dnia o1.12.2022 z dnia 30.11.2022 z dnia 29.11.2022 z dnia 27.11.2022 z dnia 23.11.2022 z dnia...