Przebudowa dróg na terenie Gminy Ulhówek

  Inwestycja pn: „Przebudowa dróg na terenie gminy Ulhówek” polega na przebudowie trzynastu odcinków dróg o łącznej długości 4495mb w następujących miejscowościach: Rokitno, Hubinek, Dębina, Ulhówek, Korczmin, Dyniska, Tarnoszyn, Rzeplin, ...

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

  Budowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wasylów, Budynin, Korczmin i Machnówek”  – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.   Kwota dofinansowania: 5 367 393,00 PLN. Całkowita wartość: 5 649 888,00 PLN. Zrealizowane zostaną następujące prace: – zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowych przesyłowo-rozdzielczych wraz z przyłączami  do  budynków wsi w sołectwach Korczmin, Machnówek i Budynin. – zaprojektowanie i wykonanie z rozruchem technologicznym przepompowni wody sieciowej z  zasilaniem energetycznym na sieci przesyłowej do wsi Budynin. – zaprojektowanie i wykonanie z rozruchem i eksploatacją wstępną 3-ch przydomowych  oczyszczalni  ścieków przy remizo-świetlicach w m. Korczmin, Machnówek i Budynin. – zaprojektowanie i wykonanie z rozruchem i eksploatacją wstępną przydomowej oczyszczalni ścieków z Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Korczminie – (na pobyt dzienny 30+6 pensjonariuszy)   Przebudowa  dróg na terenie gminy Ulhówek   Kwota dofinansowania: 4 915 000,00 PLN          Całkowita wartość zadania: 6 960 543,88PLN     Inwestycja polega na przebudowie trzynastu odcinków dróg o łącznej długości 4495mb w miejscowościach Rokitno, Hubinek, Dębina, Ulhówek, Korczmin, Rzeplin, Dyniska, Żerniki, Tarnoszyn....