ZŁOTE GODY w Gminie Ulhówek

Nie każdemu jest dane, by po pięćdziesięciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego móc raz jeszcze wrócić pamięcią do wzruszającej, wspaniałej chwili zawarcia związku małżeńskiego. Taką okazję do wspomnień 22 sierpnia 2020 roku miało 17 par małżeńskich z terenu Gminy Ulhówek, które obchodziły uroczystość Złotych Godów. Uroczystość wręczenia odznaczeń poprzedziła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Ulhówku pw. Św. M. M. Kolbego której przewodniczył Proboszcz Parafii ksiądz Stanisław Tymosz. Następnie Jubilaci i zaproszeni goście przybyli do Zespołu Szkół Publicznych w Ulhówku na ceremonię wręczenie medali. Wójt Gminy Łukasz Kłębek w swoim wystąpieniu podkreślił, że Jubilaci są wzorem do naśladowania dla młodych pokoleń. Wyraził podziw i szacunek dla świętujących małżeństw. Złożył gratulacje i życzenia dalszych lat wspólnego życia w zdrowiu i rodzinnym szczęściu. Następnie wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Stanisławą Ziober  i Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Janem Kowalczykiem dokonał wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta RP oraz pamiątkowych legitymacji i kwiatów. Dodatkowo jubilatom wręczone zostały medale ufundowane przez Wójta Gminy Ulhówek /Replika Medalu z 1882 r. na pamiątkę 500 lat obecności Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze/. Następnie wypito symboliczną lampkę szampana, odśpiewano gromkie sto lat oraz poczęstowano wszystkich zgromadzonych specjalnie upieczonym na te okazję tortem. Lista Jubilatów: Zofia i Marian Bender Teresa i Władysław Chytry Danuta i Stanisław Karabinowski Ewa i Jan Koper Wanda i Józef Koper Romualda i Jan Kruk Zofia i Stanisław Mądroń Maria i Józef Ochnio Helena i Jan Ostrówka Wanda i Tadeusz Pachla Bernadeta i Henryk Panas Emilia i Marian Superson Danuta i Roman Szpargała Stanisława i Albert Tyburczy Jadwiga i Mieczysław Walaszek Krystyna i Józef Wlaź Anna i Karol Woś   Zabawa w gronie...

Szukamy najlepszych „Rolników z Lubelskiego”

Rusza konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2020”! Organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Projekt ma za zadanie wyróżnić najlepszych rolników, którzy w Lubelskim mieszkają i prowadzą swoje gospodarstwa. W tym roku wybieramy najlepszych rolników w czterech kategoriach konkursowych. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur! Konkurs, ze względu na zagrożenie epidemiczne, odbywa się bez wizytacji w gospodarstwach, dlatego też niezbędne jest przesłanie szerokiej dokumentacji osiąganych wyników i sukcesów związanych z gospodarstwem. Dodatkowo punktowane będzie dołączenie do zgłoszenia filmu promującego gospodarstwo. Kogo poszukujemy? Najlepszych rolników zajmujących się uprawą roślin i chowem zwierząt, którzy osiągają wyróżniające wskaźniki produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i umiejętnie korzystają z funduszy unijnych. Nie bez znaczenia są też dbałość o estetykę zagrody, osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkursów oraz działania na rzecz ochrony środowiska. Rolnicy mogą ubiegać się o tytuł w ramach następujących kategorii konkursowych: produkcja zwierzęca; produkcja roślinna; ogrodnictwo; sadownictwo Więcej informacji oraz regulamin pod adresem:...

Rusza I edycja konkursu „Ekolubelskie 2020”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje pierwszą edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne „Ekolubelskie 2020”. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2020”. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Do udziału zapraszamy rolników ekologicznych z województwa lubelskiego, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą i wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorców rolnych, przetwórców produktów ekologicznych, producentów i sprzedawców płodów rolnych MOL, RHD.   Więcej informacji pod adresem:...

Lubelskie rowerowe z KSOW-em

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski – serdecznie zaprasza na Rajd rowerowy z grą terenową pod nazwą „Lubelskie rowerowe z KSOW-em”. Rajd przeznaczony jest dla mieszkańców obszarów wiejskich z województwa lubelskiego, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Start rajdu przewidziany jest na godzinę 10:00, rejestracja uczestników od godziny 9:00. Więcej informacji pod adresem:...

Wójt Gminy Ulhówek pozyskał na rzecz Gminy Ulhówek składniki majątku ruchomego z zakresu gospodarki transportowej.

Wójt Gminy Ulhówek – Łukasz Kłębek w związku ze złożonym wnioskiem do gen.bryg. SG Jacka Szcząchora Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie nieodpłatnie pozyskał na rzecz Gminy Ulhówek składniki majątku ruchomego z zakresu gospodarki transportowej. Przekazane mienie pozwoli na lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Ulhówek....