Ankieta „Funkcjonowanie posterunków Policji”

W odpowiedzi na prośbę NIK dotyczącą badania świadomości i satysfakcji mieszkańców w związku z działającym na terenie gminy posterunkiem Policji, a także ich osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami oraz poczucia bezpieczeństwa zamieszczono odsyłacz umożliwiający wypełnienie ankiety i przeprowadzenie badania opinii społecznej w tej sprawie. Ankieta jest dostępna pod adresem: https://zapytania.nik.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=POSTERUNEK...