Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek
Przebudowa dróg na terenie Gminy Ulhówek

Inwestycja pn: „Przebudowa dróg na terenie gminy Ulhówek” polega na przebudowie trzynastu odcinków dróg o łącznej długości 4495mb w następujących miejscowościach: Rokitno, Hubinek, Dębina, Ulhówek, Korczmin, Dyniska, Tarnoszyn, Rzeplin, 

Budowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wasylów, Budynin, Korczmin i Machnówek”

Budowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wasylów, Budynin, Korczmin i Machnówek”  – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Kwota dofinansowania: 5 367 393,00 PLN.

Całkowita wartość: 5 649 888,00 PLN.

Zrealizowane zostaną następujące prace:

– zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowych przesyłowo-rozdzielczych wraz z przyłączami  do  budynków wsi w sołectwach Korczmin, Machnówek i Budynin.

– zaprojektowanie i wykonanie z rozruchem technologicznym przepompowni wody sieciowej z  zasilaniem energetycznym na sieci przesyłowej do wsi Budynin.

– zaprojektowanie i wykonanie z rozruchem i eksploatacją wstępną 3-ch przydomowych  oczyszczalni  ścieków przy remizo-świetlicach w m. Korczmin, Machnówek i Budynin.

– zaprojektowanie i wykonanie z rozruchem i eksploatacją wstępną przydomowej oczyszczalni ścieków z Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Korczminie – (na pobyt dzienny 30+6 pensjonariuszy)

Przebudowa  dróg na terenie gminy Ulhówek

Kwota dofinansowania: 4 915 000,00 PLN         

Całkowita wartość zadania: 6 960 543,88PLN 

Inwestycja polega na przebudowie trzynastu odcinków dróg o łącznej długości 4495mb w miejscowościach Rokitno, Hubinek, Dębina, Ulhówek, Korczmin, Rzeplin, Dyniska, Żerniki, Tarnoszyn.