Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek
Imię i NazwiskoInformacje
Sławomir LitkowiecStanowisko: Przewodniczący Rady Gminy Ulhówek
Paweł DąbrowskiStanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ulhówek
Agnieszka GajdaStanowisko: Radna Gminy Ulhówek
Maciej GruszeckiStanowisko: Radny Gminy Ulhówek
Piotr KłosStanowisko: Radny Gminy Ulhówek
Lech KoperStanowisko: Radny Gminy Ulhówek
Elżbieta KuźniarzStanowisko: Radna Gminy Ulhówek
Piotr LitkowiecStanowisko: Radny Gminy Ulhówek
Mateusz MazurekStanowisko: Radny Gminy Ulhówek
Lilla PrzewoźnikStanowisko:Radna Gminy Ulhówek

Komisje:

Komisja Rewizyjna

Imię i NazwiskoInformacje
Renata SobkaStanowisko: Przewodnicząca Komisji
Anna RębaczStanowisko: Wiceprzewodnicząca Komisji
Stanisława ZioberStanowisko: Członek Komisji

Komisja Budżetu i Finansów, Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki

Imię i NazwiskoInformacje
Małgorzata RzepkaStanowisko: Przewodnicząca Komisji
Maciej GruszeckiStanowisko: Wiceprzewodniczący Komisji
Lilla PrzewoźnikStanowisko: Członek Komisji
Paweł DąbrowskiStanowisko: Członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Sportu

Imię i NazwiskoInformacje
Halina WęzińskaStanowisko: Przewodnicząca Komisji
Elżbieta KuźniarzStanowisko: Wiceprzewodnicząca Komisji
Paweł DąbrowskiStanowisko: Członek Komisji
Piotr LitkowiecStanowisko: Członek Komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Modernizacji Wsi Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Ochrony Przeciwpożarowej

Imię i NazwiskoInformacje
Mateusz MazurekStanowisko: Przewodniczący Komisji
Piotr KłosStanowisko: Wiceprzewodniczący Komisji
Agnieszka GajdaStanowisko: Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Imię i NazwiskoInformacje
Agnieszka GajdaStanowisko: Przewodnicząca Komisji
Małgorzata RzepkaStanowisko: Wiceprzewodnicząca Komisji
Halina WęzińskaStanowisko: Członek Komisji