Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

OSP (Ochotnicza Straż Pożarna) – zadania statutowe

1. Działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
2. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego zleconego przez organa administracji publicznej.
3. Współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
4. Działanie na rzecz ochrony środowiska.
5. Informacja o występujących zagrożeniach przeciwpożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach zapobiegania.
6. Rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej.
7. Rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu.
8. Organizowanie przeciwpożarowego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

OSP w Gminie Ulhówek:

 • Budynin,
 • Korczmin,
 • Machnówek,
 • Rokitno,
 • Rzeczyca,
 • Rzeplin,
 • Szczepiatyn,
 • Tarnoszyn,
 • Ulhówek (w KSRG),
 • Wasylów Wielki (w KSRG),
 • Żerniki.

Dodaj komentarz