Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Ulhówek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej witryny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

www.ulhowek.pl