Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Każdy ma prawo otrzymać wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – nie musisz uzasadniać złożenia wniosku.

Wniosek składasz do urzędu gminy, właściwej dla miejsca położenia nieruchomości.

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpi pod warunkiem, że wniosek został wypełniony poprawnie i wniesiona została właściwa opłata skarbowa. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego jest ważny 3 miesiące od dnia wydania. Czas oczekiwania na wypis i wyrys nie powinien trwać dłużej niż tydzień. Zazwyczaj jest to 2-7 dni. W przypadku złożenia wniosku osobiście w urzędzie otrzymanie dokumentu jest w tym samym dniu. Opłaty:

  • za wypis: do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł,
  • za wyrys: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł , ale nie więcej niż 200 zł,

Wpłaty należy dokonać na konto urzędu: 96 9617 1015 1500 0013 2000 0001

lub w urzędzie gminy: pok. 9

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydawane są w formie papierowej.

Pliki do pobrania
Ikona Plik Rozmiar
Wniosek wypis_wyrys 665,84 KB