Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest usługą elektroniczną. Nie ma potrzeby wypełniania wniosku papierowego. Usługa złożenia wniosku o dowód osobisty, podobnie jak złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego jest odmiejscowiona czyli może być realizowana w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju bez względu na miejsce zameldowania.

Wnioskodawca powinien posiadać aktualne zdjęcie oraz dotychczas posiadany dowód osobisty. Jeżeli jest to pierwszy dowód należy posiadać oprócz zdjęcia numer PESEL i inny dokument potwierdzający tożsamość np. legitymacja szkolna.

Tożsamość dzieci do 12 roku życia -o ile jeszcze nie posiadają dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości- poświadcza rodzic lub opiekun prawny. On jest również wnioskodawcą.

Odbioru dowodu osobistego może dokonać inny rodzic lub opiekun prawny niż ten, który wnioskował o dokument.

Zarówno przy składaniu wniosku, jak i przy odbiorze są pobierane odciski palców, chyba że wiek(do 12 roku życia) lub względy medyczne na to nie pozwalają.

Pliki do pobrania