INFORMACJE DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCE STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ 2018

Wójt Gminy Ulhówek podaje do wiadomości, że w związku ze stwierdzeniem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski w tym gminy Ulhówek wśród upraw:   zbóż jarych (rosnących na I, II, III, kategorii gleb) zbóż ozimych (rosnących na I, II, kategorii gleb) krzewów owocowych (rosnących na I, II, III kategorii gleb) drzew owocowych (rosnących na I i II kategorii gleb) truskawek (rosnących na I, II, III kategorii gleb) roślin strączkowych (rosnących na I kategorii gleby) Raport dotyczący zagrożenia suszą na poziomie gminy Ulhówek dostępny jest na stronie: www.susza.iung.pulawy.pl Wnioski wraz z oświadczeniami o przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód należy składać do Urzędu Gminy w Ulhówku w pok. nr. 17 Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć: Oświadczenie o stratach w uprawach Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich (trwałe straty w drzewach lub krzewach) Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie Oświadczenie o szkodach w budynkach i sprzęcie rolniczym Zgoda na przetwarzanie danych...