Zarządzenia o przedłużeniu stopni alarmowych

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia: nr 172 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nr 173 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. nr 174 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2023 roku do godz....

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ PSÓW!

Zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie zwierząt: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3m.” Drogi mieszkańcu Zanim zgłosisz nam problem z „bezdomnym zwierzęciem” wałęsającym się w pobliżu twojej posesji uważnie przeczytaj poniższy komunikat. UWAGA! APELUJEMY! PSY WAŁĘSAJĄCE SIĘ, ALE NIE BEZDOMNE! Co roku w okresie wiosennym oraz letnim na terenie naszej Gminy pojawia się problem wałęsających się psów. Niemal    w każdym przypadku psy te posiadają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to zazwyczaj zwierzęta niedopilnowane przez swoich właścicieli. Aby uznać psa za „bezpańskiego” czy „bezdomnego”  nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, ponieważ takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt – psy to zazwyczaj zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli. Wówczas całe watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Przypominamy właścicielom o ich podstawowych obowiązkach, a więc w szczególności: stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi, prowadzenie psów poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to, czy pies jest mały czy duży, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu; zabezpieczeniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren, niewprowadzaniu zwierząt na teren placów gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci, nie wyprowadzaniu...

Biuro Informacji dla Uchodźców

Z dniem 2 maja w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Aleja Sportowa 8, powstało Biuro Informacji dla Uchodźców, które prowadzi działalność informacyjną i poradnictwo prawne dla uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie Powiatu Tomaszowskiego. Biuro przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00. Prawnik wraz z tłumaczem j. ukraińskiego dyżuruje w każdy piątek w godz. 14:00 – 17:00. Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Centrum Edukacyjno-Kongresowego współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.    ...

„Trenuj jak żołnierz” – najnowszy projekt szkoleń dla ochotników

Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza propozycja MON zachowuje swój unikatowy charakter – szkolenia są bezpłatne – a dodatkowo ochotnicy mogą otrzymać wynagrodzenie, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego. Więcej szczegółów  >>tutaj<<...

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

  Budowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wasylów, Budynin, Korczmin i Machnówek”  – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.   Kwota dofinansowania: 5 367 393,00 PLN. Całkowita wartość: 5 649 888,00 PLN. Zrealizowane zostaną następujące prace: – zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowych przesyłowo-rozdzielczych wraz z przyłączami  do  budynków wsi w sołectwach Korczmin, Machnówek i Budynin. – zaprojektowanie i wykonanie z rozruchem technologicznym przepompowni wody sieciowej z  zasilaniem energetycznym na sieci przesyłowej do wsi Budynin. – zaprojektowanie i wykonanie z rozruchem i eksploatacją wstępną 3-ch przydomowych  oczyszczalni  ścieków przy remizo-świetlicach w m. Korczmin, Machnówek i Budynin. – zaprojektowanie i wykonanie z rozruchem i eksploatacją wstępną przydomowej oczyszczalni ścieków z Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Korczminie – (na pobyt dzienny 30+6 pensjonariuszy)   Przebudowa  dróg na terenie gminy Ulhówek   Kwota dofinansowania: 4 915 000,00 PLN          Całkowita wartość zadania: 6 960 543,88PLN     Inwestycja polega na przebudowie trzynastu odcinków dróg o łącznej długości 4495mb w miejscowościach Rokitno, Hubinek, Dębina, Ulhówek, Korczmin, Rzeplin, Dyniska, Żerniki, Tarnoszyn....