Remont drogi gminnej nr 111999L w miejscowości Hubinek

  Gmina Ulhówek w 2023 roku realizuje zadanie ze środków  RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG – ZADANIE REMONTOWE   Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 111999L w miejscowości Hubinek ” Całkowita wartość zadania: 770 931,58 PLN Dofinansowanie ze środków Państwowych Funduszy Celowych: 349 277,95PLN Krótki opis zadania: Długość remontowanej  drogi 815mb; szerokość nawierzchni 5,00mb. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze; roboty ziemne i rozbiórkowe; remont nawierzchni warstwa wiążąca AC11W 50/70 gr. 4cm, warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm – 4130m2; remont 16szt. zjazdów; wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych LED; oznakowanie pionowe i poziome; plantowanie korony nasypów i poboczy. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich, wzmocnienie ich aktywności gospodarczej, poprzez remont drogi istniejącej i w efekcie zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Realizacja projektu jest czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju gminy i pozwoli na: – zwiększenie dostępności komunikacyjnej dotychczasowych terenów rolniczych w wyniku realizacji projektu, – poprawa komfortu życia mieszkańców, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi, – ułatwienie dostępu do świadczonych usług oraz poprawa warunków transportu rolniczego. Remont przedmiotowej drogi zaspokoi potrzebę tworzenia możliwości zatrudnienia poza rolnictwem, wspierając rozwój przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez ułatwienie dojazdu do pracy. W dniu 13.09.2023roku Wójt Gminy Ulhówek Pan Łukasz Kłębek podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim o udzielenie w roku 2023 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg celem realizacji przedmiotowej drogi.        ...

Ankieta „Funkcjonowanie posterunków Policji”

W odpowiedzi na prośbę NIK dotyczącą badania świadomości i satysfakcji mieszkańców w związku z działającym na terenie gminy posterunkiem Policji, a także ich osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami oraz poczucia bezpieczeństwa zamieszczono odsyłacz umożliwiający wypełnienie ankiety i przeprowadzenie badania opinii społecznej w tej sprawie. Ankieta jest dostępna pod adresem: https://zapytania.nik.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=POSTERUNEK...

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”  w Urzędzie Gminy Ulhówek Drodzy Mieszkańcy!  Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek informuje, że w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przystąpiliśmy do obsługi Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tut. Urzędu złożyć wniosek              o dotację z Programu „Czyste Powietrze” oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie. Godziny pracy Punktu: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 pokój nr. 15 strona:...

Zaproszenie na zebrania wiejskie

Zaproszenia na zebrania sołeckie w-g sołectw: Budynin Korczmin Korczmin-Osada Machnówek Magdalenka Oserdów Rokitno Szczepiatyn Szczepiatyn-Osada Ulhówek I Żerniki...

Uroczystości odpustowe na granicy KORCZMIN- STAJIVCA

Wójt Gminy Ulhówek-Łukasz Kłębek zaprasza na uroczystości  odpustowe  na granicy KORCZMIN- STAJIVCA   ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Korczmińskiej) otwarcie granicy od godz. 8.00 – 19.00 w rejonie znaku granicznego nr 701 na wysokości miejscowości Korczmin 9.00–  spotkanie uczestników przy Cerkwi w Korczminie 9.15 – nabożeństwo do Bogurodzicy w Cerkwi w Korczminie , procesja z pod zabytkowej Cerkwi do cudownego źródełka na granicy, 10.30 – odprawa graniczna ,spotkanie na granicy ,uroczyste otwarcie granicy ,powitanie gości, 11.00 – uroczysta  Liturgia przy cudownym źródełku ,poświecenie wody, 13.00 – program artystyczny, 19.00 – zamknięcie tymczasowego przejścia granicznego w...