Ostrzeżenie – nieprawdziwa ulotka

Szanowni Państwo, W ostatnim czasie zauważono w kilku gminach województwa lubelskiego fałszywe ulotki. Informacje zawarte w tych materiałach są nieprawdziwe i mogą wprowadzać Państwa w błąd. Prosimy wszystkich Państwa  o zachowanie ostrożności i sprawdzania źródeł informacji, zwłaszcza przed podjęciem jakichkolwiek działań na ich...

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”  w Urzędzie Gminy Ulhówek Drodzy Mieszkańcy!  Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek informuje, że w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przystąpiliśmy do obsługi Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tut. Urzędu złożyć wniosek              o dotację z Programu „Czyste Powietrze” oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie. Godziny pracy Punktu: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 pokój nr. 15 strona:...

Informacje dotyczące „Czystego Powietrza”

Dane liczbowe dot. stanu wdrażania Programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Ulhówek ze  stanem na dzień 31.03.2024 r. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 72 Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 57 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 43 Kwota wypłaconych dotacji: 1 813 513,30   Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na  dzień 29/12/2023 Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 59 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 41 Kwota wypłaconych dotacji: 1 601 976,26   Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na  dzień 29/09/2023 Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 54 Liczba zawartych umów: 45 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 29 Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 858 149,22   Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na dzień 30/06/2023 Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 42 Liczba zawartych umów: 39 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 26 Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 706 049,22   Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na dzień 31/03/2023 Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 36 Liczba zawartych umów: 30 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 19 Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 400 421,18 zł   Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na dzień 30/12/2022: Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 30 Liczba zawartych umów: 29 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 18 Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 367 852,68 zł   Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na dzień 30.11.2022: Liczna złożonych wniosków o dofinansowanie: 28 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 17 Sumaryczna kwota  wypłaconych dotacji: 282 965,88...

Program „Czyste Powietrze”

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu “Czyste Powietrze” Informujemy, że w Urzędzie Gminy Ulhówek uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna. Punkt konsultacyjno – informacyjny czynny jest codzienne od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 15.00 Mieszkańcy naszej Gminy, będą mogli uzyskać informację na temat wymagań programu „Czyste Powietrze”. Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: https://beneficjent.wfosigw.lublin.pl/ oraz https://czystepowietrze.gov.pl/ . ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO: – udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, – wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, – pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowanie, PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”: „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje 2 grupy beneficjentów: 1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania 2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowani Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są: – aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku), – PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki, – numer...