Informacje dotyczące „Czystego Powietrza”

Dane liczbowe dot. stanu wdrażania Programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Ulhówek ze  stanem na dzień 31.03.2024 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 72

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 57

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 43

Kwota wypłaconych dotacji: 1 813 513,30

 

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na  dzień 29/12/2023

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 59

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 41

Kwota wypłaconych dotacji: 1 601 976,26

 

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na  dzień 29/09/2023

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 54

Liczba zawartych umów: 45

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 29

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 858 149,22

 

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na dzień 30/06/2023

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 42

Liczba zawartych umów: 39

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 26

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 706 049,22

 

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na dzień 31/03/2023

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 36

Liczba zawartych umów: 30

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 19

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 400 421,18 zł

 

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na dzień 30/12/2022:

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 30

Liczba zawartych umów: 29

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 18

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 367 852,68 zł

 

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na dzień 30.11.2022:

Liczna złożonych wniosków o dofinansowanie: 28

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 17

Sumaryczna kwota  wypłaconych dotacji: 282 965,88