Informacje dotyczące „Czystego Powietrza”

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na dzień 31/03/2023

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 36

Liczba zawartych umów: 30

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 19

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 400 421,18 zł

 

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na dzień 30/12/2022:

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 30

Liczba zawartych umów: 29

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 18

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 367 852,68 zł

 

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na dzień 30.11.2022:

Liczna złożonych wniosków o dofinansowanie: 28

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 17

Sumaryczna kwota  wypłaconych dotacji: 282 965,88