ANKIETA STRATEGIA GMINA ULHÓWEK

GMINNA ULHÓWEK , W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ULHÓWEK NA LATA 2024-2030, ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O WYPEŁNIANIE ANONIMOWEJ ANKIETY PROBLEMY SPOŁECZNE W OPINII MIESZKAŃCÓW GMINY ULHÓWEK – ANKIETA Zapraszamy Państwa do wypełnienia poniższej ankiety, mającej na celu identyfikację problemów społecznych występujących w Naszej gminie. Pozyskane dane posłużą opracowaniu diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania Strategii oraz podejmowania przez samorząd gminy działań służących zapobieganiu niekorzystnym zjawiskom społecznym. Link do ankiety- https://forms.gle/gM5dEoynvmMNZRmk9 Termin badania ankietowego upływa w dniu 20 lutego 2024 roku...