Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Informacja dotycząca odprawy granicznej

I N F O R MA C J A

dotyczy odprawy granicznej poza czynnymi przejściami granicznymi w dniu

29 października 2022 roku w godz. od. 08.00-17.00

     Wójt Gminy Ulhówek – Łukasz Kłębek wraz z Księdzem Proboszczem Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Antoniego w Dyniskach- zwrócił się do generała dywizji Straży Granicznej Tomasza Pragi – Komendanta Głównego Straży Granicznej w Warszawie z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu otwarcie granicy z Ukrainą poza czynnymi przejściami granicznym w ruchu pieszym w miejscowości Dyniska – Uhnow w rejonie znaku granicznego Nr 675 w dniu 29 października 2022 roku w godz. 8.00 – 17.00 w celu umożliwienia mieszkańcom przygranicznych miejscowości (dawnym mieszkańcom Uhnowa) dokonania prac porządkowych na cmentarzu grzebalnym w Uhnowie oraz udziału we Mszy Świętej o godz. 11.00.

Komendant Główny Straży Granicznej w Warszawie w wyniku porozumienia z Przewodniczącym Państwowej Służby Granicznej Ukrainy wyraził zgodę, celem umożliwienia przekroczenia granicy państwowej mieszkańcom przygranicznych miejscowości do miasta Uhnów (Ukraina).

Data opublikowania: 11:56, 13 października 2022

Kategorie: Aktualności