Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Informacja – kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła, piece na pelet

Wójt Gminy Ulhówek informuje, że Gmina rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologicznąinstalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.
Poziom dofinansowania wynosi 85% minus podatek vat. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8 %. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23 %.
W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet – deklaracji udziału w Projekcie. Plik z ankietą w załączeniu (poniżej). Ankiety są dostępne również w Urzędzie Gminy w pokoju nr….

Gmina będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu.

Uczestnicy projektu powinni mieć zweryfikowane możliwości posadowienia wybranej instalacji OZE, optymalnych dla danego gospodarstwa domowego.  

Opłaty za inspekcje terenowe:

wysokość wpłaty jest równa iloczynowi ilości przeprowadzonych inspekcji dla poszczególnych źródeł OZE (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła) i kwocie odpowiadającej danej inspekcji określonej poniżej (można wpłacać za 1,2 lub 3 analizy):

  1. Dla instalacji fotowoltaicznej – 270,50 zł
  2. Dla instalacji solarnej – 265,50 zł
  3. Dla instalacji powietrznej pompy ciepła – 310 zł
  4. Dla instalacji pieców na biomasę – 260,00 zł

.

Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego:

tel. 12 446 4297 lub mailowo: biuro@doekogroup.pl

Ankiety uczestnictwa w projekcie oraz umowy na  analizę technicznych możliwości budowy źródła OZE można składać w od 10 lipca 2019 r. do  19 lipca 2019 r.

Osoby które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie nie będą mogły wziąć udziału w Projekcie.

ZAŁĄCZNIKI

ankieta uczestnictwa w projekcie

– umowa na analizę możliwości technicznych budowy źródła OZE

 

Data opublikowania: 12:15, 5 lipca 2019

Kategorie: Aktualności