Konkurs plastyczny – Lokalna grupa działania „Roztocze Tomaszowskie”

Lokalna grupa działania „Roztocze Tomaszowskie” zaprasza na konkurs plastyczny

„MOJA MIEJSCOWOŚĆ ZA 5 LAT – MOJE MARZENIA”

 

 

 

Regulamin konkursu