Ogłoszenie o pisemnym drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna topolowego.