Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Gmina Ulhówek

Kościelna 1/1

22-678 Ulhówek

 

Ogłoszenie

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1.Podstawa prawna:

art. 23 ust.1 pkt. 2-3 w związku z art.22 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm).

 

2. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Ulhówek, w imieniu której działa Wójt Gminy Ulhówek

 1. Kościuszki 1/1, 22-678 Ulhówek

 

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm) organizator dokona wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy.

 1. Określenie rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy – transport drogowy – przewozy autobusowe
 2. Określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar gminy Ulhówek, dla której Gmina Ulhówek jest organizatorem publicznego transportu

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

31 grudzień 2020 r.

6. Przewidywany czas  trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

Okres do 31 grudnia 2021 r. (12 miesięcy) od daty zawarcia umowy

 

7. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji

 

8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

– Biuletyn Informacji Publicznej Gminy http://ugulhowek.bip.lubelskie.pl/

– tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Ulhówek

– strona internetowa organizatora – Gminy www.ulhowek.pl

 

Wójt Gminy Ulhówek

/-/ Łukasz Kłębek

 

Załącznik nr 1

 

do ogłoszenia z zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Określa się linie komunikacyjne przeznaczone do objęcia dopłatą w ramach Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 1. Linia na trasie Ulhówek – Podlodów – Żerniki – Rokitno – Rzeplin – Rzeplin Osada – Ulhówek – Ulhówek 2  długość 21km o częstotliwości połączeń 1 kurs. Wielkość prac eksploatacyjnej wyrażona w wozokilometrach na tej trasie w roku budżetowym wynosi 5313,00km.
 2. Linia na trasie Ulhówek – Dyniska 1 – Dyniska 2 – Dębina Osada – Dębina – Hubinek – Ulhówek długość 27km o częstotliwości połączeń 1 kurs. Wielkość prac eksploatacyjnej wyrażona w wozokilometrach na tej trasie w roku budżetowym wynosi 6831,00km.
 3. Linia na trasie Ulhówek – Machnówek – Korczmin – Korczmin Osada – Krzewica – Rzeczyca 1 – Rzeczyca 2 – Ulhówek   długość 26km o częstotliwości połączeń 1 kurs. Wielkość prac eksploatacyjnej wyrażona w wozokilometrach na tej trasie w roku budżetowym wynosi 6578,00km.
 4. Linia na trasie Ulhówek – Budynin – Wasylów – Wasylów Wielki – Krzewica – Szczepiatyn – Tarnoszyn – Magdalenka – Tarnoszyn – Ulhówek  długość 34km o częstotliwości połączeń 1 kurs. Wielkość prac eksploatacyjnej wyrażona w wozokilometrach na tej trasie w roku budżetowym wynosi 8602,00km.
 5. Linia na trasie Ulhówek – Ulhówek 2 – Rzeplin Osada  – Rzeplin – Rokitno – Żerniki – Hubinek 1- Hubinek 2 – Dębina – Dębina Osada – Dyniska 1 – Dyniska 2 -Hubinek – Ulhówek  długość 42km o częstotliwości połączeń 1 kurs. Wielkość prac eksploatacyjnej wyrażona w wozokilometrach na tej trasie w roku budżetowym wynosi 10.626,00km.
 6. Linia na trasie Ulhówek – Ulhówek 1 – Rzeczyca 1 – Rzeczyca 2 – Rzeczyca 3 – Tarnoszyn 1 – Magdalenka – Tarnoszyn 2 – Szczepiatyn 1 – Szczepiatyn Osada – Szczepiatyn 2 – Krzewica – Korczmin Osada – Korczmin – Machnówek – Budynin – Wasylów – Wasylów Wielki – Ulhówek długość 52km o częstotliwości połączeń 3 kursy. Wielkość prac eksploatacyjnej wyrażona w wozokilometrach na tej trasie w roku budżetowym wynosi 39468,00km.
 7. Linia na trasie Ulhówek 1 – Ulhówek 2 – Rzeplin Osada – Rzeplin – Rokitno – Żerniki – Podlodów – Ulhówek  długość 21km o częstotliwości połączeń 1 kurs. Wielkość prac eksploatacyjnej wyrażona w wozokilometrach na tej trasie w roku budżetowym wynosi 5313,00km.
 1. Linia na trasie Ulhówek – Hubinek – Dębina – Dębina Osada – Dyniska – Żerniki –      Ulhówek  długość 36km o częstotliwości połączeń 1 kurs. Wielkość prac           eksploatacyjnej wyrażona w wozokilometrach na tej trasie w roku budżetowym                wynosi 9108,00km.

 

Wójt Gminy Ulhówek

/-/ Łukasz Kłębek

Data opublikowania: 14:44, 17 stycznia 2020

Kategorie: Aktualności