Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ogłoszenie_transport